PL EN


Title variants
EN
Teleology of authorship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Authorship is not an unknown concept in the history of the Mediterranean culture. As a matter of fact the phenomenon of authorship has been present since the ancient times and is much older than its protection. An interdisciplinary dialogue about protection and codification of copyright law began some five hundred years ago and led to an effective sustainable development in the entire Mediterranean area, playing in modern times a role of the cultural heritage. What is authorship today? Is it still a valid category? Who owns the movie rights? The essay introduces discussions on issues that are bound to engage readers attention (e.g. author’s definition, copyright owner, media production, art of moving image, team working, collective creation, attribution, etc.) and provide a stimulating new way into exploring key concepts of copyright law in film and new media.
Contributors
References
 • Auden, W.H. (1968), Poeta i społeczeństwo, przeł. A. Bartling, Twórczość 24(8).
 • Barthes, R. (2006), Śmierć autora, przeł. M.P. Markowski, w: Teoria literatury XX wieku – Antologia, red. nauk. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków.
 • Barthes, R., (1968), La mort de l’auteur, „Manteia” 5(4e trimestre).
 • Błeszyński, J. (2010), Twórczość jako przesłanka ochrony w polskim prawie autorskim w świetle doktryny i orzecznictwa, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa.
 • Caughie, J. (ed.), (1981), Theories of Authorship. A Reader, London-Boston-Henley.
 • Fukuyama, F. (1992), The End of History and the Last Man, London 1992.
 • Fukuyama, F. (1996), Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996.
 • Fukuyama, F., (1989), The End of History?, National Interest 16, Summer.
 • Hendrykowski, M. (1988), Autor jako problem poetyki filmu, Poznań.
 • Highsmith, C. M., Landphair, T. (1994), The Library of Congress. America’s Memory, Golden, Colorado 1994.
 • Kumaniecki, K. (1983), Słownik łacińsko-polski, Warszawa.
 • Kumaniecki, K. (1930), De consiliis personarum apud Euripidem agentium, Archiwum Filologicznego UJ, Kraków.
 • Lees, D., Berkowitz, S. (1981), The Movie Business. A Primer, New York.
 • Machała, W. (2012), Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa.
 • Michalski, B. (2002), Metafizycy polskiej filozofii: Ingarden, Witkacy, Leszczyński. Spór o istnienie realności, Warszawa.
 • Miłosz, C. (1980), Traktat poetycki, cz. II: Stolica, w: idem, Wiersze wybrane, Warszawa.
 • Sokołowska, D. (2013), Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań.
 • Wysocka, E. (2013), Wirtualne ciało sztuki. Ochrona i udostępnianie dzieł audiowizualnych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3550e63d-4264-415d-b9ac-261357a2450d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.