PL EN


2015 | 3 (62) | 61-70
Article title

Hashtag, czyli komunikat? Rola i funkcje hashtagów na Twitterze

Content
Title variants
EN
Hashtag as a message? The role and functions of hashtags on Twitter
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia zagadnienie hashtagu jako nowego modelu komunikacyjnego. Autorka wyjaśnia, czym jest hashtag i jakie są jego funkcje. Podaje przykłady zastosowania hashtagów – zarówno ich wady, jak i zalety. Ponadto opisuje znaczenie hashtagów w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej oraz przedstawia podział hashtagów na kategorie tematyczne. W artykule znaleźć można także wiele przykładów zastosowania hashtagów w komunikacji.
EN
The article presents hashtags as a new communication model. The author explains what hashtag is and what its functions are. She gives examples of hashtag application – both disadvantages and advantages. Furthermore, she describes the importance of hashtags in international and intercultural communication and also shows its categories. In the article you can also fi nd many examples of the use of hashtags in communication.
Year
Issue
Pages
61-70
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3552a105-713a-447a-a998-5609ab532494
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.