PL EN


2014 | 180 cz 2 | 198-207
Article title

Etyka wobec patologii życia gospodarczego

Content
Title variants
Ethics Towards Pathology of Business
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the contemporary world the economic activity often diverges from the principles of ethics. Being honest in this area is still only associated with compliance with legal rules. To act ethically, the enterprise wants to see the measurable financial profit in it. The purpose of this study is to demonstrate the role of ethics in business relationships and identify consequences of its absence on the examples of pathological behavior in the economic sphere. The essential issue stressed by the Author is to show factors enhancing the occurrence of these behaviors. This will allow to express propositions for appropriate action to reduce economic pathology.(
Year
Volume
Pages
198-207
Physical description
Contributors
References
 • 1.Balfour F.: Podróby. "Business Week" z 17.02-2.03.2005.
 • 2.CBOS News 25/2013. www.cbos.pl l/PL/publikacje/news/2013/25/newsletter.php.
 • 3.Czy zaufanie naprawdę jest dobre dla biznesu? "Harvard Business Review Polska" 2007, nr 9.
 • 4.Ćwierć Polski w szarej strefie. www.portalspozywczy.pl
 • 5.Elementy etyki gospodarki rynkowej. Red. B. Pogonowska. PWE, Warszawa 2000.
 • 6.European SMEs and Social and Environmental Responsibility. "Observatory of European SMEs" 2002, nr 4.
 • 7.Grabowski J.: Patologie okresu transformacji. Zeszyty Naukowe. AE, Kraków 2006, nr 728.
 • 8.Guryn H.: Ewolucja CSR. "Personel i Zarządzanie" 2013, nr 1.
 • 9.Instrukcja banku Światowego. Zamówienia Publiczne realizowane na podstawie środków z pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju. Waszyngton, D.C. Maj 2004. www.cba.gov.pl
 • 10.KE: W 2012 r. zatrzymano w UE podróbki warte 1 mld euro. www.portalspozywczy.pl
 • 11.Klimczak B.: Etyka gospodarcza. Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 1996.
 • 12.Lewicka-Strzałecka A.: Etyczne standardy firm i pracowników. IFiS PAN, Warszawa 1999.
 • 13.Szczupaczyński J.: Makrospołeczne otoczenie przedsiębiorstwa jako źródło barier etycznego zarządzania - opinie menedżerów i przedsiębiorców. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 9.
 • 14.Szulczewski G.: Sprytni łajdacy. "Gazeta Bankowa" 2009, nr 12.
 • 15.Śnieżek E., Wiatr M.: Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa? "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 • 16.Światowa Organizacja Celna chce walczyć przeciwko podrabianiu towarów. www.portalspozywczy.pl
 • 17.Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993. Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503.
 • 18.Ustawa z 9.06.2006 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dz.U. 2012, poz. 621.
 • 19.Wąsowski W.: Szara strefa - wpływ na gospodarkę i sektor bankowy. "Gazeta Bankowa" 2005, nr 5.
 • 20.Wiszniewski A.: O korupcji mówię. "Europejski Przegląd Gospodarczy" 2001, nr 1.
 • 21.Wolska G.: Etyka w ekonomii i biznesie. Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009, nr 39.
 • 22.www.transparency.org/cpi2012/results
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3565b0b3-8229-42c0-8b6a-3578bfbdec41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.