PL EN


2013 | 155 | 359-374
Article title

Małe przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - dziś i jutro

Content
Title variants
EN
Small Enterprises in the Capital Market - Today and Tomorrow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The persistence of traditional approach to the management of small enterprises is the reason why in recent decades the managers of small and large entities have diverged increasingly in their decisions. Business management in the early twenty-first century has been dominated by a concept of focusing business activities on the growth of the business value. The question arises whether it will change the approach of small enterprises to the role of the capital market in their development. The paper shows studies on how small entrepreneurs perceive the capital market in Poland as a potential source of equity capital.
Year
Volume
155
Pages
359-374
Physical description
Contributors
References
  • J. Kuczowic: Wycena małego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 27-31.
  • A. Cwynar, W. Cwynar: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Polska Akademia Rachunkowości SA, Warszawa-Rzeszów 2007, s. 53.
  • W. Pluta: Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach. PWE, Warszawa 2009.
  • J. Kuczowic: Zarządzanie przez wartość w małym przedsiębiorstwie - przyczynek do dyskusji. W: Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław-Łódź 2010, s. 123-132.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3570b16d-f141-494a-966e-4b37dcb0677c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.