PL EN


2012 | 89: Wahania cykliczne w Polsce i w strefie euro | 11-22
Article title

Opis procesu badawczego

Content
Title variants
EN
Methods of research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca opisuje metody analizy statystyczno-ekonometrycznej stosowane w celu: identyfikacji wahań cyklicznych zmiennych makroekonomicznych, zbadania cech morfologicznych wahań koniunkturalnych, obejmującego identyfikację punktów zwrotnych, czas trwania zarówno całego cyklu jak i poszczególnych jego faz, wartości ekstremalne, amplitudy i intensywność zachodzących zmian, analizy synchronizacji wahań cyklicznych (chronologii punktów zwrotnych, korelacji jednoczesnych, korelacji krzyżowych, korelacji rekursywnych, koherencji i przesunięcia fazowego), analizy graficznej i analizy zbieżności reakcji gospodarek na szoki podażowe i popytowe zidentyfikowane za pomocą modeli SVAR.
EN
The paper presents the statistical and econometrical methods used to: (1) identify cyclical components of economic aggregates, (2) examine morphological characteristics of cyclical fluctuations, including turning points, duration of cycles and their phases, maximum and minimum values, amplitudes and intensity, (3) analyse synchronicity of cyclical fluctuations, including leads/lags of turning points, correlation and cross-correlation, recursive correlation, coherence and mean delay), (4) perform graphical analysis and (5) examine coincidence of economies’ reactions to supply and demand shocks identified by SVAR modelling.
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Gospodarczego
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Gospodarczego
  • Ministerstwo Finansów
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Gospodarczego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35726926-4f82-4806-afe9-4eb1a6feea92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.