PL EN


2013 | 14 | 27-48
Article title

Pościg outsiderów - Czy kraje BRIC stały się już potęgami w dziedzinie nauki i edukacji?

Content
Title variants
EN
Outsider chase – have the BRIC countries already become the scientifi c and educational powers?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza krajów grupy BRIC koncentruje się na dwóch dziedzinach: edukacji i nauce. W oparciu o szereg uznanych i standardowych indykatorów przeprowadzona zostaje ocena rozwoju krajów BRIC w organicznej korelacji do aktualnych global player, wysoko uprzemysłowionych krajów zachodnich, będących jednocześnie potęgami w zakresie edukacji i nauki.
EN
The analysis of the BRIC countries is concentrated on the two areas: science and education. On the basis of numerous acknowledged and standard indicators I attempt an estimation of the development of the BRIC countries in the organic correlation with the current global player, highly developed Western countries, remaining at the same time powers in the fields of science and education.
Year
Issue
14
Pages
27-48
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-357429cd-f651-4eaf-bab8-45a1b6b0803a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.