PL EN


2020 | 1(62) | 139-166
Article title

„Poles as Tories”. Zarys działalności społecznej i politycznej Anglo-Polish Conservative Society w latach 1967–1976

Authors
Content
Title variants
EN
„Poles as Tories”. Outline of Social and Political Activity of the Anglo-Polish Conservative Society in 1967–1976
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych obszarów działalności społecznej i politycznej Anglo-Polish Conservatve Society. Angielsko-polskie stowarzyszenie było strukturą afiliowaną przy brytyjskiej Partii Konserwatywnej, która zrzeszała wybranych Polaków, emigrantów politycznych i Brytyjczyków złączonych wspólnotą ideową. Anglo-Polish Conservative Society afirmowało program brytyjskich konserwatystów, na podstawie którego kształtowało własne interpretacje polityczne. Organizacja miała na celu dążenie do zawiązania wspólnoty osób, które dzięki podejmowanym inicjatywom, stopniowo budowałyby porozumienie polsko-brytyjskie mogące przełożyć się na bardziej wymierny udział Polaków w życiu społecznym i politycznym kraju ich emigracyjnego osiedlenia. Według Anglo-Polish Conservative Society najlepszym sposobem by zrealizować powyższy cel była organizacja wspólnych wydarzeń oraz przedsięwzięć w obszarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym czy politycznym. Wśród przedstawianych w artykule obszarów aktywności Anglo-Polish Conservative Society można wymienić działalność podczas poszczególnych kampanii wyborczych i referendalnych, organizację spotkań politycznych i wydarzeń towarzyskich oraz serię aktywności w sferze emancypacji ekonomicznej Polaków zamieszkujących Wielką Brytanię.
EN
The aim of this article is to present selected areas of social and political activity of the Anglo-Polish Conservatve Society. The Anglo-Polish Association was an affiliated structure of the British Conservative Party, which brought together selected Poles and Britons united by an ideological community. The Anglo Polish Conservative Society affirmed the British Conservative program, on the basis of which it emphasized its own political interpretations. The organization aimed at forming a community of people who, thanks to the initiatives undertaken, would gradually build a Polish-British agreement that would translate into a more visible participation of Poles in the social and political life of the country of their emigration settlement. According to the Anglo- Polish Conservative Society, the best way to achieve the above goal was to organize joint events and undertakings in the social, cultural, economic and political fields. The areas of activity of the Anglo-Polish Conservative Society presented in the article include activities during individual election and referendum campaigns, organization of political meetings and social events and a series of activities in the sphere of economic emancipation of Poles living in Great Britain.
Year
Issue
Pages
139-166
Physical description
Contributors
References
 • Anwar M. (2010), Race and Politics. Ethnic minorities and the british political system, Routlege, Abingdon.
 • Baimbridge M., Mullen A., Whyman P. (2006), The 1975 referendum, vol. 2: Current analysis and the lesson for the future, Imprint Academic, Exeter.
 • Ball S., Seldon A. (1996), The Heath Government: 1970–1974, Routledge, Londyn.
 • Baston L. (2004), Reggie: The life of Reginald Mauling, Sutton, Gloucetershire.
 • Broat R., Geiger R. (1996), The 1975 British Referendum on Europe, “Contemporary Record”, nr 10(3).
 • Carrington L. (1988), Reflect on Things Past: The Memoirs of Lord Carrington, Collins, Londyn.
 • Chwastyk-Kowalczyk J. (2008), Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Copping R. (1972), The Story of The Monday Club - The First Decade, „Current Affairs Information Service”, Londyn.
 • Craig F. (1976), British electorial facts 1885–1975, Palgrave Macmillan, Chichester.
 • Dworski M. (2017), Republic in Exile. Political life of polish emigration in United Kingdom after Second World War, “Torun International Studies”, nr 1(10).
 • Dworski M. (2018), Angielsko-Polskie Towarzystwo Konserwatywne i jego koncepcje uczestnictwa w emigracyjnym oraz brytyjskim życiu społeczno-politycznym w latach 1967–1976, „Społeczeństwo. Edukacja. Język”, t. 7.
 • Green E.H.H., Carpenter-Boyd J.A. (2004), Baron Boyd-Carpenter (1908–1998), (w:) Matthew H.C.G., Harrison B. (red.), Oxforf Dictionary of National Biography, Oksford University Press, Oxford.
 • Friszke A. (1999), Życie polityczne emigracji, Biblioteka Więzi, Warszawa.
 • Jesień L. (1999), Europa w lustrze eurosceptyzmu. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 • Kowalczyk U. (2010), Instytut Literacki w Paryżu, jako ośrodek kultury polskiej i wolnej myśli politycznej – stan badań nad zagadnieniem, „Zeszyty Historyczne. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, z. XI.
 • Kryszak J. (1995), Literatura złej chwili dziejowej: Szkice o drugiej wielkiej emigracji, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Toruń.
 • Polak M., Polak K. (2015), Działalność Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego na rzecz sprawy polskiej w latach 1964–1978, „Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”, nr 8.
 • Rowe A. (2002), The Community Affairs, 1975–79. A personal record, (w:) Ball S., Holliday I. (red.), Mass Conservatism: The Conservatives and the Public Since the 1880s, Routledge, Londyn.
 • Thorpe D.R. (1989), Selwyn Lloyd, Jonathan Cape, Londyn.
 • Selwyn L. (1976), Mr. Spekaer, sir, Jonathan Cape, Londyn.
 • Whitehead P. (1985), The Writing On The Wall – Britain In The Seventies, Michael Joseph, Londyn.
 • Wall S. (2013), The Official History of Britain and the European Community, Volume II: From Rejection to Referendum, 1963–1975, Routledge, Londyn.
 • Aitken I. (1999), Viscount Whitelaw of Penrith, „The Guardian”, 2.07.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1969), Sir Tufton Bramish na zebraniu Anglo-Polish Conservative Society w Londynie, 19.03.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1967), Konserwatyści zabiegają o głosy polskie. Wybitni politycy na czele anglo-polskiego towarzystwa konserwatywnego, 1.07..
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1970a) Komunikat Anglo-Polish Conservative Society, 15.06.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1970b), Edward Heath, MP, 18.06.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1970c), Członkowie APCS w Izbie Gmin, 25.06.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1970d), Przyjaciele Polaków i znajomi w rządzie i parlamencie, 14.08.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1972a), Jak zarobić na giełdzie. Spotkania polsko-angielskich konserwatystów, 10.02.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1972b), Giełda dla początkujących, 25.05.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1972c), Polska filia bankowa, 1.07.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1972d), Członkowie APCS i nowy bank. Keyser Ullmann Holdings – 170.000.000 funtów, 6.11.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1972e), „Anglo-Polish Investment Co. Ltd” Inicjatywa APCS z poparciem banku Dalton Barton, 21.10.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1972f), Cele społeczne i interes klientów. Polsko-angielska placówka bankowa. Inicjatywa Anglo-Polish Conservative Society, 6.11.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1972g), Lord Barnby wiceprezydentem APCS, 3.01.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1974a), Wybory. Edward Heath do wyborców – Polaków, 27.02.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1974b), The Rt. Hon. Peter Thomas, kandydat z okręgu Hendon South, 27.02.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1974c), Wolność człowieka i prawo pracy!, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 27.02.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1974d), Wybory do parlamentu. Apel do wyborców Polaków, 10.09.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1974e), Pieniądze podczas inflacji, 13.07.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1975a), Referendum i Polacy” – akcja polsko-brytyjska. Manifestacja europejska w londyńskim POSK-u, 17.05.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1975b), Edward Heath do „Dziennika Polskiego”, 24.05.
 • Evans R. (1975), Benn accepts it: Powell says ‘It’s “provisional”, „Financial Times” 7.06.
 • „Financial Times” (1975), 1975 EU Referendum result, 7.06.
 • Kleczkowski S. (1969), Były premier brytyjski wśród Polaków, „Głos Polski”, 4.12.
 • Roth A. (2008), Lord Thomas of Gwydir, „The Guardian”, 8.02.
 • Sas T. (1971), Pięć lat działalności APCS, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 3.05.
 • „The Daily Telegraph”, (1969), Tory Poles, 11.11.
 • „The New York Times”, (1984), Obituaries – Lord St. Oswald, 21.12.
 • „The Times”, (1967), Poles as Tories, 27.07.
 • „The Times” (1975), Tory call for action to protect sterling, 13.05.
 • „Tydzień Polski” (1970), Anglo-polscy konserwatyści 10.10.
 • Zbyszewski K. (1967), Polityka, podróże i składki, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 11.05.
 • Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), Anglo-Polish Conservative Society (dalej: APCS).
 • (IPMS, APCS, 1), kol. 294/16, Aims of the Anglo-Polish Conservative Society, b.p.
 • (IPMS, APCS, 2), kol. 294/11, Ankieta Anglo-Polish Conservative Society, b.p.
 • (IPMS, APCS, 3), kol. 294/2, List zarządu APCS do Centralnego Biura Partii Konserwatywnej z dnia 6 kwietnia 1971 roku, b.p.
 • (IPMS, APCS, 4), kol. 294/16, List Selwyna Lloyd’a do Tadeusza J. Sasa z dnia 24 czerwca 1970 r.
 • (IPMS, APCS, 5), kol. 294/16, List Tuftona Beamish’a do Tadeusza J. Sasa z dnia 25 czerwca 1970 r.
 • (IPMS, APCS, 6), kol. 294/16, List Edwarda Heath’a do Tadeusza J. Sasa z 2 lipca 1970 r.
 • (IPMS, APCS, 7), kol. 294/16, Wybory!, b.p.
 • (IPMS, APCS, 8), kol. 294/16, Apel Lorda Carringtona, b.p.
 • (IPMS, APCS, 9), kol. 294/16, Elections are upon the UK and the Poles have stolen part of the show, b.p.
 • (IPMS, APCS, 10), kol. 294/3, Chairman’s report 1974, b.p.
 • (IPMS, APCS, 11), kol. 294/16, APCS i wybory brytyjskie, b.p.
 • (IPMS, APCS, 12), kol. 294/16, Zebrania publiczne. 5 października Hove – Brighton, b.p.
 • (IPMS, APCS, 13), kol. 294/16, FCI – Features and news from behind the iron curtain (25.09.1974), b.p.
 • (IPMS, APCS, 14), kol. 294/16, „Referendum i Polacy” – W Posk-u, b.p.
 • (IPMS, APCS, 15), kol. 294/16, „Polacy, głosujcie za Europą!”, b.p.
 • (IPMS, APCS, 16), kol. 294/16, Trzej ministrowie na przyjęciu APCS, b.p.
 • (IPMS, APCS, 17), kol. 294/1, Chairman’s Report, s. 1–2.
 • (IPMS, APCS, 18), kol. 294/7, Activities of the Anglo-Polish Conservative Society. October 1971-June 1972, b.p.
 • (IPMS, APCS, 19), kol. 294/16, Activities od the Anglo-Polish Conservative Society. October 1972-April 1973, b.p.
 • (IPMS, APCS, 20), kol. 294/16, Zebranie towarzyskie 24 listopada, b.p.
 • (IPMS, APCS, 21), kol. 294/16, Polscy konserwatyści w Izbie Lordów, b.p.
 • (IPMS, APCS, 22), kol. 294/16, Opłatek APCS, b.p.
 • (IPMS, APCS, 23), kol. 294/16, lampka wina APCS, b.p.
 • (IPMS, APCS, 24), kol. 294/16, Wine and Cheese Party – 16th October 1967, b.p.
 • (IPMS, APCS, 25), kol. 294/16, Działalność nowego klubu APCS, b.p.
 • (IPMS, APCS, 26), kol. 294/16, List Sir Alec’a Douglas-Home’a do Tadeusza J. Sasa z dnia 30 października 1969 r., b.p.
 • (IPMS, APCS, 27), kol. 294/16, Angielsko-Polskie Towarzystwo Konserwatystów uprzejmie zaprasza swych członków, ich rodziny i sympatyków na „Wine and Cheese Party”, b.p.
 • (IPMS, APCS, 28), kol. 294/16, Choroba Lorda Thorneycrofta. Gość APCS w Ognisku, b.p.
 • (IPMS, APCS, 29), kol. 294/16, Jak się bronić przed inflacją?, b.p.
 • (IPMS, APCS, 30), kol. 294/16, Wśród Polskich Torysów, b.p.
 • Wywiad (2016), Wywiad przeprowadzony ze Zbigniewem Mieczkowskim, 14.12.
 • (www1) http://www.polishheritage.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=231 [dostęp: 23.09.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-357e7529-398f-4491-a9aa-dabfc8bde2ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.