PL EN


2013 | 6 | 1(18) | 77-87
Article title

Stereotypy etniczne a postawy uczniów szkół średnich. Z badań na terenie Polski, Białorusi i Kanady

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł prezentuje zagadnienie tolerancji etnicznej, która jest przedmiotem refleksji wielu dziedzin wiedzy, w tym psychologii, politologii oraz etnologii. We wprowadzeniu autor prezentuje, czym jest tolerancja i nietolerancja oraz wskazuje, kto bywa obiektem nietolerancyjnych zachowań. Pomocna w tych rozważaniach wydaje się być powszechnie stosowana w socjologii i etnologii kategoria identyfikacyjna „swój – obcy”. W niniejszym opracowaniu przywołane zostały kluczowe pojęcia związane z pojęciem tolerancji etnicznej, takie jak: dystans terytorialny, bliskość kulturowa, stereotyp, uprzedzenie i przesąd. Ponadto, autor opisuje strukturę narodowościową i etniczną Polski, Białorusi i Kanady oraz prezentuje aktualną sytuację Polaków i polskich szkół w wymienionych krajach. Całość zamyka omówienie założeń projektu badawczego, w którym udział wezmą uczniowie polskich szkół średnich z Polski, Białorusi i Kanady.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Aronson E., Człowiek-istota społeczna. Warszawa 1978
 • Burszta W.J., Tolerancja w dyskursie antropologicznym. (w:) A.. Posern-Zieliński (red.): Tolerancja i jej granice w ujęciu międzykulturowym. Poznań 2004
 • Bartoszewski W.T., Obcy. (w:) „Teksty”,1981, nr 1
 • Czisliennost i osnownyje socjalno-demograficzeskije charakteristiki nasielienija Respubliki Bielarus po dannym pieriepisi 1999 g. Minsk 1999
 • Golka M., Imiona wielokulturowości. Warszawa 2010
 • Hilgard E.R., Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1967
 • Kapuściński R., Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku. Kraków 2008
 • Koralczyk-Biernacka B., Nietolerancja wobec rasy i narodowości. (w:)B. Karolczak-Biernacka (red.): Tolerancja. Warszawa 1992
 • Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej. S. Szynkiewicz, B.Walęciuk-Dejneka, T.Rokosz (red.). Siedlce 2011
 • Mac Gréil M., Prejudice and tolerance in Ireland. Based on a survey of intergroup attitudes of Dublin adults and other sources. Dublin 1977
 • Nowicka N., Polacy czy cudzoziemcy. Polacy za wschodniej granicy. Kraków 2000
 • Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym. (w:)O człowieku, moralności i nauce. Warszawa 1983
 • Ossowski S., Pod znakiem Ormuzda i Artyzmana. (w:) Dzieła, t. 3. Warszawa 1967
 • Pamuła S., Tolerancja w polskich realiach. (w:) B. Karolczak-Biernacka (red.): Tolerancja. Warszawa 1992
 • Platon, Rzeczpospolita, księga VII. Kraków 1928
 • Pilch T., Polska nietolerancja. (w:) B. Karolczak-Biernacka (red.), Tolerancja. Warszawa 1992
 • Posern-Zieliński A., Negocjowanie tolerancji, czyli miedzy groźbą konfliktu a dążeniem do współdziałania. (w:) A.. Posern-Zieliński (red.): Tolerancja i jej granice w ujęciu międzykulturowym. Poznań 2004
 • Raport MSZ: O Sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009. Warszawa 2009
 • Religia a obcość., E. Nowicka (red.). Kraków 1991
 • Sablewski Z., Polska szkoła to było nasze marzenie, (w:) „Głos znad Niemna” 2012, nr 4
 • Informator Polonijny zawarty w Polskiej książce telefonicznej miasta Montreal 2010
 • Słownik etnologiczny: terminy ogólne: Z. Staszczak (red.). Warszawa- Poznań 1997
 • Sobecki M., Kultura symboliczna a tożsamość, Studium tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyznie z perspektywy edukacji międzykulturowej. Białystok 2007
 • Swoi i obcy, E. Nowicka (red.). Warszawa 1990
 • Walzer W., O tolerancji. Warszawa 1999
 • Wątróbka L., Polacy mają duże perspektywy rozwojowe. (w:) „Głos znad Niemna” 2004, nr 13
 • Weigl B., Stereotypy i uprzedzenia. (w:) J. Strelau, (red.): Psychologia, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3. Gdańsk 2007
 • Wilska-Duszyńska B., „My” i „oni” – młodzież wobec etnicznie „obcych”. (w:) J. Kulpiński (red.), Tolerancja i uprzedzenia etniczne oraz wyznaniowe młodzieży szkolnej i studenckiej. Warszawa 1993
 • Złoty jubileusz Polskiej Rady Szkolnej w Montrealu. Toronto 2004
 • http://wspolnotapolska.org.pl/ (pobrano 30.08.2012 r.)
 • http://www.rik.by/area/ (pobrano 31.08.2012 r.)
 • http://www.kresy.pl/publicystyka?zobacz/polska-wszechnica-w-wolkowysku (pobrano 28.09.2012 r.)
 • http://gu.us.edu.pl/node/216721 (pobrano 2.09.2012 r.).
 • http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html (pobrano 30.08.2012 r.)
 • http://www.biulpol.net/montreal.htm (pobrano 31.08.2012 r.)
 • http://www.naukajezyka.pl/tanie_noclegi/6_186-Kanada-Montreal.html (pobrano 1.09.2012 r.)
 • http://www.znp.ca/zapisy.htm (pobrano 2.09.2012 r.)
 • http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/minaret_swiata.html (pobrano 30.08.2012 r.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35844d8f-5867-4817-90e2-cf2505bf2a7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.