PL EN


2015 | 39 | 261-269
Article title

Исследование о русских Литвы: XX–XXI вв.

Content
Title variants
EN
The Research about Russians of Lithuania: 20th–21st centuries
PL
Studia o Rosjanach Litwy: XX–XXI w.
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The review presents a monograph published in Vilnius in 2013. The book under review is important for studies of history, cultural history, identity of the Russian ethnic group in Lithuania in the last 100 years. Articles written in Russian and Lithuanian by historians G. Potashenko, A. Marcinkevičius, literary critic P. Lavrinets, sociologist M. Freyute-Rakauskene provide detailed analysis of complex processes of formation of the modern ethnic group of Russian in Lithuania which is heterogeneous in historical memory, views, ideology, and, being the third largest ethnic group in Lithuania (almost 6%), plays a prominent role in today’s society.
PL
Recenzja omawia wydaną w 2013 r. na Uniwersytecie Wileńskim monografię, ważną z punktu widzenia badań nad historią, historią kultury i tożsamością rosyjskiej grupy etnicznej na Litwie z perspektywy ostatnich stu lat. Napisane w języku rosyjskim oraz litewskim artykuły historyków G. Potaszenki, A. Marcinkevičiusa, literaturoznawcy P. Ławrinca, socjolożki M. Freyute-Rakauskene zawierają szczegółową analizę skomplikowanych procesów kształtowania się współczesnej, niejednorodnej pod względem pamięci historycznej i światopoglądu, ideologii rosyjskiej grupy etnicznej na Litwie. Będąc trzecią pod względem liczebności grupą etniczną Litwy (prawie 6%) odgrywa ona ważną rolę we współczesnym społeczeństwie litewskim.
Year
Volume
39
Pages
261-269
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
  • Vilniaus universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania
References
  • Frėjutė-Rakauskienė, M. (2013a). Rusų etninės grupės reprezentacija Lietuvos spaudoje. Negyjančios Antrojo pasaulinio karo žaizdos. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 351–386). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  • Frėjutė-Rakauskienė, M. (2013b). Rusų kolektyvinės atminties ir tapatumo konstravimas Lietuvos spaudoje rusų kalba. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 317–349). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  • Lavrinets, P. (2013a). Vozvrashchenie russkoĭ kul‘tury Litvy iz zabveniia. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 255–315). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  • Lavrinets, P. (2013b). Drevniaia Litva v russkoĭ literature mezhvoennogo perioda. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 53–70). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  • Lavrinets, P. (2013c). Konstruirovanie istoricheskoĭ identichnosti v sovetskoĭ russkoĭ literature Litvy. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pra¬džioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 231–252). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  • Marcinkevičius, A. (2013). Rusų tapatumo sovietmečio Lietuvoje konstravimas: politika, gyventojų surašymas ir istorinė atmintis. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 183–229). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  • Martsinkiavichius, A. (2013). Sotsial‘naia adaptatsiia i identichnost‘ russkogo naseleniia Litvy v 1918–1940 gg. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 23–52). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  • Potašenko, G. (2013). Rusai Lietuvoje 1944 m. liepą–1953 m.: Rusų migracijos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės atmintis. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 73–182). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  • Potašenko, G., Lavrinec, P., & Marcinkevičius, A. (Eds.). (2013). Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-358db11b-dff1-468c-b259-99745c50bd6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.