PL EN


2017 | 15 | 167-179
Article title

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W CZASIE WOLNYM NA PRZYKŁADZIE UCZNIÓW W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

Content
Title variants
EN
FREE TIME PHYSICAL ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF RURAL COMMUNITY PUPILS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie postrzegania i wykorzystania czasu wolnego w kontekście aktywności fizycznej młodzieży na przykładzie uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej w Strzebiniu. Badanie objęło 67 osób: 35 dziewczynki i 32 chłopców. Czas wolny odgrywa w ich dniu ważną rolę. Spędzają go zwykle w towarzystwie rodziny. Najczęściej wykorzystują go do rekreacji fizycznej, także w przypadku zajęć pozalekcyjnych. Większość respondentów realizuje w czasie wolnym swoje zainteresowania.
EN
The purpose of the article is to investigate the perception and usage of spare time in the context of physical activity among young people on the example of 4–6 class pupils from the primary school in Strzebiń. In total, 67 persons (35 girls and 32 boys) were questioned. Spare time plays an important role in their lives. Mostly, they spend it together with their families. Most often, spare time is filled with physical recreation, also in the case of extra-curricular activities at school. The majority of the respondents follow their hobbies in their spare time.
Year
Issue
15
Pages
167-179
Physical description
Contributors
References
 • Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2007). Wychowanie do czasu wolnego. Poszukiwanie miejsca dla Homo ludens w świecie Homo faber. W M. Dudzikowa i M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty. Gdańsk.
 • Dąbrowski, Z. (1966). Czas wolny dzieci i młodzieży. Warszawa.
 • Dumazedier, J. (1974). Sociologie empirique du loisir. Paryż.
 • Grochociński, M. (1979). Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. Warszawa.
 • Jung, C.G. (1987). Dictionary of analytical psychology. Londyn.
 • Kamiński, A. (1970). Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. Warszawa.
 • Kofman, J. (red.). (1995). Encyklopedia popularna PWN. Warszawa.
 • Kupisiewicz, C.M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa.
 • Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Pięta, J. (2004). Pedagogika czasu wolnego. Warszawa.
 • Pilch, T. (red.). (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa.
 • Piotrowski, M. (1994). Poza pracą. Studium wybranych zagadnień czasu uwolnionego mieszkańców współczesnej wsi. Łódź.
 • Przecławski, K. (red.). (1978). Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce. Warszawa.
 • Walmsley, D.J., Lewis, G.J. (1997). Geografia człowieka. Podejścia behawioralne. Warszawa.
 • Winiarski, R. (red.). (2011). Rekreacja i czas wolny. Warszawa.
 • Wnuk-Lipiński, E. (1975). Czas wolny: współczesność i perspektywy. Warszawa.
 • Wujek, T. (red.). (1976). Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa.
 • Polskawliczbach.pl. (2011). Wieś Strzebiń w liczbach. Pobrano z lokalizacji: http://www.polskawliczbach.pl/wies_Strzebin
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-358ff862-167d-4974-9278-b084b0e64113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.