PL EN


2010 | 1 | 82-92
Article title

Aktywność zawodowa studentów jako przykład pozaakademickiej działalności młodych ludzi

Content
Title variants
EN
Student’s professional activity as the example of non academical operation of youth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza praca jest poświęcona aktywności zawodowej młodych ludzi. Doskonałym przykładem tego rodzaju działalności jest praca poza godzinami, jakie studenci spędzają na swoich uczelniach. Celem badań ukazanych w niniejszej pracy było poznanie motywów, dla których student decyduje się na podjęcie pracy podczas studiów oraz ustalenie, w jaki sposób praca wpływa na kształtowanie się przyszłych planów zawodowych studentów. Praca w pierwszej części zawiera objaśnienia związane z tematyką badań. Poruszono w niej przede wszystkim zagadnienie dotyczące aspiracji, które pojawiają się w życiu każdego człowieka. Tutaj jednak skupiono się na aspiracjach w odniesieniu do młodych ludzi. Druga część pracy to założenia metodologiczne: określono cel i przedmiot, po czym przedstawiono wynik badań, jakie zostały przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pytania dotyczyły motywów, dla jakich młodzi ludzie decydują się na podjęcie pracy dodatkowej, jak również związku, jaki występuje pomiędzy obecnie wykonywaną pracą a przyszłością studentów. Wyniki pozwoliły na wyciągnięcie określonych wniosków, które stanowiły jednocześnie podsumowanie wszystkich zebranych informacji, jakich udzieliła grupa badana. Studenci w celu zidentyfikowania swoich aspiracji podejmują różnego rodzaju prace. Nasze badania pokazują jednak, że są również inne powody, dla których młodzi ludzie decydują się na tego rodzaju aktywność w trakcie studiowania.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
82-92
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
  • Bednarczyk-Jama N. (2006). Aspiracje edukacyjno-zawodowe w kontekście realiów rynku pracy. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 1.
  • Laska E. I. (2008). Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży ponadgimnazjalnej w warunkach przemian społecznych i gospodarczych. W: R. Gerlach (red.) Praca człowieka w XXI w. Konteksty – wyzwania – zagrożenia. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
  • Reber A. S., Reber E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Sikora E. (2006). (Nie) realne marzenia. Aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3596d3e1-15a2-4cb2-8632-3cd6132578b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.