PL EN


Journal
2010 | 1(9) | 33-38
Article title

O sufiksach -ni(a) i -eri(a) w funkcji wykładników nazw miejsc

Authors
Title variants
EN
Suffi xes -ni(a) and -eri(a) as indicators of the names of places
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the newest derivatives with suffi xes -ni(a) or -eri(a) and relations between these formants. The author points out that nowadays -eri(a) often forms names of places such as bars or restaurants, and -ni(a) dominates in colloquial Polish but it is also found in standard language because it enables to create short and semantically distinctive name.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
33-38
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Warszawa
References
 • DŁUGOSZ -KURCZABOWA K., 1986, Sposoby przejmowania obcych formantów rzeczownikowych do polskiego systemu słowotwórczego, „Poradnik Językowy” z. 4, s. 222−228.
 • GRZEGORCZYKOWA R., PUZYNINA J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 • JADACKA H., 1995, Cząstki słowotwórcze, [w:] A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.
 • JADACKA H., 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa.
 • LUBAŚ W., 2000, Rola słownictwa potocznego w polszczyźnie ostatniego dziesięciolecia, [w:] J. Mazur (red.), Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, Lublin, s. 59−68.
 • WASZAKOWA K.,1994, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce, Warszawa.
 • WASZAKOWA K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa.
 • BRALCZYK J. (red.), 2005, Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa.
 • KARPOWICZ T., 2001, Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim,Warszawa.
 • KŁOSIŃSKA A., 2004, Słownik ortograficzny PWN, Warszawa.
 • LATUSEK A., 2004, Nowy słownik ortograficzny, Kraków.
 • Narodowy korpus języka polskiego, www.nkjp.pl; narzędzie PELCRA, 31.10.2009.
 • H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 1994−2005.
 • W. DOROSZEWSKI (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969
 • J. PODRACKI (red.), Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Warszawa 2001.
 • E. POLAŃSKI, 2006, Wielki słownik ortograficzny PWN, Warszawa.
 • WAWRZYŃCZYK J., Słownik bibliograficzny języka polskiego, [wersja elektroniczna], www.leksykapolska.pl/SBJP/zss.html, 2.09.2009.
 • WAWRZYŃCZYK J., Nowe słownictwo polskie w materiałach z prasy lat 1972–1992 [wersja elektroniczna],www.leksykapolska.pl/semiosis/14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3596fab7-c8f3-4d74-88d9-88caa3ea8f84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.