PL EN


2014 | 6 | s. 77-108
Article title

Apteki Guberni Płockiej w latach 1865-1915

Authors
Content
Title variants
EN
Pharmacies in Plocks governorate between 1865-1915
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Apteki w XIX wieku były miejscami, w którym można było zaopatrzyć się w różnego rodzaju medykamenty, dlatego należy je traktować jako placówki mające na celu ochronę zdrowia. W guberni płockiej istniały one już w pierwszej połowie XIX wieku, nie mniej jednak lata 1965-1915 należy traktować jako czas systematycznego rozbudowywania sieci aptekarskiej. Systematyczny wzrost liczby aptek jak i realizowanych w nich recept dowodzi postępującego upowszechnienia lecznictwa. Należy jednak zaznaczyć, że rozwój sieci aptekarskiej dokonał się, mimo niesprzyjających przepisów dotyczących otwierania aptek, ustalania taksy aptekarskiej i wykształcenia pracowników aptecznych. Podzielone, gubernialne środowisko farmaceutyczne i krzewiąca się w nim konkurencyjność również paraliżowały pracę na rzecz wspólnych interesów. Brak odpowiedniej infrastruktury medycznej i wadliwy system opieki medycznej zmuszał mieszkańców guberni płockiej do szukania ratunku u farmaceutów lub znachorów. Z uwagi więc na dystrybucję medykamentów leczniczych, apteki w latach 1865-1915 w guberni płockiej stanowiły ważne ogniwo w upowszechnianiu środków leczniczych i opieki medycznej.
EN
Pharmacies in 19th century were places where various medicaments could be found. Thus should be treated as health centres. There were such pharmacies in Plock governorate in the 19th century, nevertheless between 1965-1915 systematic expanding of the pharmacy network could be noticed. The growth of the pharmacy network and increasing number of prescripts implemented, prove the progression in the need for treatment. It is important to mention that the increase of pharmacy number happened despite unfavourable legislation concerning staring up a pharmacy, setting pharmacy tax or the education of pharmacists. The provincially divided pharmaceutical environment and growing competitiveness also paralysed the work on the common interest. Lack of the sufficient medical infrastructure and faulty health care system forced citizens of Plock governorate to look for help in quacks and pharmacists. Due to the distribution of medicines in years 1865-1915 in Plock governorate, pharmacies were important link in the dissemination of medicines and medical care.
Year
Volume
6
Pages
s. 77-108
Physical description
Contributors
  • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3598443d-056e-4f4a-b35e-dcfc57b48fb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.