PL EN


2015 | 2/2015 (53), t. 2 | 81-99
Article title

Kierunki reform systemów zdrowotnych w krajach Europy Środkowej – przypadek Węgier

Content
Title variants
EN
The Process of Transformation of Healthcare in Central Europe – Focus on Hungary
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to present the process of transformation of healthcare in Central Europe with focus on Hungary. Healthcare financing in this region was based on mandatory healthcare premiums paid both by the employee and the employer, although not divided equally. In addition, in a number of countries selected health services were subject to co-payment. Moreover, certain services were fully financed by the patient as out of pocket payments. Nowadays numerous modifications of healthcare systems are being proposed due to th instability of the financial sector, as well as economic slowdown, being a result of world financial crisis.
PL
Celem opracowania jest prezentacja procesu transformacji systemu zdrowotnego w krajach Europy Środkowej – ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Węgier. Finansowanie opieki zdrowotnej w tych krajach opierało się na składce na obowiązkowe ubezpieczenie, płaconej w różnych proporcjach przez pracodawcę i pracownika; dodatkowo wprowadzono w niektórych krajach zasadę współpłacenia (co-payment) za niektóre świadczenia zdrowotne oraz możliwe było całkowite finansowanie usług medycznych ze środków prywatnych pacjenta, tzw. out-of-pocket payments. Obecnie proponowane są kolejne modyfikacje systemów zdrowotnych, wynikające przede wszystkim z niestabilności systemu finansowego oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego, będącego skutkiem światowego kryzysu finansowego.
Contributors
References
 • Bałtowski, M. i Miszewski, M. (2006). Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. European Observatory on Health Systems and Policies (2011). Hungary: Health System Review 2011. Health Care Systems in Transition, 13(5).
 • Depta, A. (2011). Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach. W: J. Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Directorate General For Internal Policies Policy Department (2012). Workshop Health Policy – Proceeding (2012). Brussels.
 • Golinowska, S., Włodarczyk, C. i in. (2005). Projekt reformy ochrony zdrowia w Polsce. Część I Analiza. Warszawa: CASE – Doradcy Sp. z o.o.
 • Golinowska, S. (2006). Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w krajach transformacji. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, IV(1), 5–27.
 • Kautsch, M. i in. (red.). (2001). Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Kutzin, J. (2001). A descriptive framework for country-level analysis of health care financing arrangements. Health Policy, 56.
 • Nasiłowski, M. (1995). Transformacja systemowa w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 • Rogoś, E. i Skrzypczak, Z. (2006). Odejście od modelu Siemaszki – i co dalej z ochroną zdrowia? Przypadki Rosji, Ukrainy i Łotwy. Problemy Zarządzania,2.
 • Sobiech, J. (2004). Składka na ubezpieczenie zdrowotne i bezpośrednie opłaty za usługi w systemie „monokasy”. W: S. Owsiak (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów polskiej gospodarki. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 • Sobiech, J. (2007). Wydajność fiskalna i efektywność ekonomiczna instrumentów gromadzenia dochodów przeznaczonych na opiekę zdrowotną. W: K. Ryć i Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny i rynek. Warszawa: Wydawnictwo UW WZ.
 • Suchecka, J. (2010). Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Szczepański, J. (1999). Reformy, rewolucje, transformacje. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35a2090f-8a9a-4fc8-ab05-9099b70539fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.