PL EN


2013 | 1(7) | 2-19
Article title

Multi-level marketing as a business model

Content
Title variants
PL
Multi-level marketing jako model biznesu
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Multi-level marketing is a very popular business model in the Western countries. It is a kind of hybrid of the method of distribution of goods and the method of building a sales network. It is one of the safest (carries a very low risk) ways of conducting a business activity. The knowledge about functioning of this business model, both among theoreticians (scanty literature on the subject) and practitioners, is still insufficient in Poland. Thus, the presented paper has been prepared as — in the Authors’ opinion — it, at least infinitesimally, bridges the gap in the recognition of Multi-Level Marketing issues. The aim of the study was, first of all, to describe Multi-Level Marketing, to indicate practical benefits of this business model as well as to present basic systems of calculating a commission, which are used in marketing plans of companies. The discussion was based on the study of literature and the knowledge gained in the course of free-form interviews with the leaders of the sector.
PL
Multi-level marketing jest popularnym w krajach zachodnich modelem biznesu. Model ten jest swoistą hybrydą sposobu dystrybucji towarów oraz metodą budowania sieci sprzedaży. Jest jednym z najbardziej bezpiecznych (z uwagi na niskie ryzyko) sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedza o funkcjonowaniu tego modelu biznesu, zarówno wśród teoretyków (uboga literatura przedmiotu) jak i praktyków, jest w Polsce ciągle niewystarczająca. Stąd też niniejsze opracowanie — w przeświadczeniu autorów – chociaż w minimalnym stopniu wypełnia istniejącą lukę w rozpoznaniu problematyki multi-level marketingu. Jego celem jest przede wszystkim przybliżenie istoty multi-level marketingu, wskazanie na praktyczne korzyści tego modelu biznesu oraz zaprezentowanie podstawowych systemów naliczania prowizji jakie występują w planach marketingowych firm. Rozważania oparto na studiach literaturowych oraz na wiedzy pozyskanej w trakcie przeprowadzonych wywiadów swobodnych z liderami firm tej branży.
Publisher
Year
Issue
Pages
2-19
Physical description
Dates
issued
2013-03
Contributors
author
References
  • Blanchard A., Twoja niezależność finansowa poprzez Network Marketing, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1993.
  • Failla D., Podstawy Marketingu Sieciowego, MLM International Polska, Łódź 1996
  • Otto J., Marketing relacji, Koncepcja i stosowanie, C.H. BECK, Warszawa 2004
  • Otto J., Olczak A., Marketing w handlu i usługach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007
  • Tarabasz A., Ekomunikacja na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
  • Tomasz A., Żurawski H., Szansa XXI wieku Network Marketing, Wydawnictwo AKAPIT, Kraków 1994
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_wielopoziomowy, 25.10.2013
  • https://www.youtube.com/watch?v=P8tQrK3M1cg, 25.10.2013
Notes
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
EN
Available in Open Access.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35a29b69-60f9-40af-a201-f73b06bb0c38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.