PL EN


2015 | 4 | 117-123
Article title

Export Credit Insurance in the Russian Federation

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Ubezpieczenia kredytów eksportowych w Federacji Rosyjskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the study of the activity of the Export Insurance Agencyof Russia (EXIAR). It describes the results of the Agency's activities, its key financial indicators,possible procedures in the process of EXIAR privatization, directions of engaging Russian exporters inthe international market as well as measures to improve the assessment and financial sustainability of EXIAR. This article was prepared in conformity with the results of the research conducted by theInsuranceDepartmentof the Financial University under the Government of The Russian Federation in 2014at the expense of budget funds and in accordance with the state assignment.
PL
Ubezpieczenia kredytów eksportowych są jednym z instrumentów wspierania eksportu. Artykuł jest poświęcony Agencji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Rosji (EXIAR). Zaprezentowano w nim wyniki działalności Agencji, w tym kluczowe wskaźniki finansowe, procedury możliwe do zastosowania w procesie prywatyzacji Agencji, a także działania na rzecz poprawy stabilności finansowej EXIAR. W artykule wskazano także kierunki zaangażowania rosyjskich eksporterów na rynku międzynarodowym. Artykuł jest wynikiem badań finansowanych ze środków budżetowychprzeprowadzonych w roku 2014 przez Zakład Ubezpieczeń Uniwersytetu Finansowego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej.
Year
Issue
4
Pages
117-123
Physical description
Contributors
  • Head of the Department of Mortgage Home Finance and Insurance, Financial University under the Government of the Russian Federation, tsyganov@list.ru
  • Department of Mortgage Home Finance and Insurance, Financial University under the Government of the Russian Federation, nvk_66@mail.ru
References
  • Offiсial website EXIAR https://www.exiar.ru
  • Federal State Statistic Service https://www.gks.ru
  • The report of scientific research “Study of the global practice of using export-import insurance in public policy”, dep. “Insurance Business”, Financial University under the Government of the Russian Federation, 2014.
  • A. Saveljev. Theoretical and practice basis of the state insurance export credits//Insurance Business №7, 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35a2ff20-fbdd-4637-9b7c-ee2b1df646c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.