PL EN


2017 | 5 (808) | 27-36
Article title

Informacyjne zasilanie modelu biznesowego podmiotu leczniczego

Authors
Title variants
EN
The Informative Supply of the Medical Entity Business Model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano istotę zasilania informacyjnego modelu biznesowego podmiotu leczniczego. Za źródło informacji zarządczej przyjęto system rachunkowości zarządczej. W jego projektowaniu wskazano na strukturę zarządczą właściwą systemowi rachunkowości odpowiedzialności. Dla efektywności funkcjonowania systemu, w tym wsparcia informacyjnego niezbędnego do realizacji założeń modelu biznesowego, zaproponowano wykorzystanie wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej.
EN
The article presents the essence of informative supply of the medical entity business model. The Management Information System was accepted as the management accounting data source. Its design indicated management structure related to responsibility accounting. For the operational effectiveness of the system, including the information support required to implement the business model assumptions, application of selected management accounting tools was proposed.
Contributors
  • Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wbaran1@sgh.waw.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35a43b3d-2b52-45b8-95d9-090995a96185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.