PL EN


2014 | 8 | 171-185
Article title

Названия польских водок

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Brand names of Polish vodka
PL
Nazwy polskich wódek
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
This article is devoted to the brand names of contemporary Polish vodka. The rich history of Polish vodka provides the inexhaustible source of inspiration for them. The producers are eager to draw from the source while searching for the best ways of launching their brands on the market and trying to encourage the consumers to purchase them. Since consumer behaviour is to the large extent influenced by the information about the country of origin, many brand names are directly associated with Poland which has a reputation for being a high-quality vodka manufacturer. There are also names referring to quality. They have connotations of tradition, especially the Noble’s Republic times. Someof the brand names indicate the consumer suggesting that, because of its characteristics, vodka affects people’s behaviour but also adds pleasure to social occasions.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony został nazwom współczesnych wódek polskich. Niewyczerpanym źródłem i inspiracją dla nich jest bogata historia polskiej wódki. Z tego źródła chętnie czerpią producenci, szukając sposobów wprowadzenia swojej marki na rynek i chcąc zachęcić konsumenta do nabycia trunku. Ponieważ na zachowania konsumenckie duży wpływ ma informacja o kraju pochodzenia produktu, wiele nazw jednoznacznie kojarzy się z Polską, która w świecie ma opinię producenta wódki wysokiej jakości. Nie brakuje nazw odwołujących się do jakości. Nazwy te wykazują konotacje z tradycją, a zwłaszcza z czasami Rzeczpospolitej szlacheckiej. Można wyodrębnić także nazwy wskazujące na konsumenta trunku, mówiące, że z powodu własności wódka wpływa na ludzkie zachowania, ale również uprzyjemnia spotkania i uroczystości.
Year
Issue
8
Pages
171-185
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Galicka J., Z historią w tle – historyczne nazwy polskich wódek, www.swiat-alkoholi.pl.
 • Miczmańska K., Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych, www.kpsw.edu.pl.
 • Poskier E., Skandal z „Małyszówką”, www.nsik.com.pl/archiwum/95/a5.html.
 • Procenty polskie, czyli jazda w polskim stylu, http://dizajnopakowan.wordpress.com/2013/03/29/procenty-polskie-czyli-jazda-w-polskim-stylu.
 • Ruszyła akcja promująca definicję polskiej wódki, http://wiadomosci.onet.pl/krakow/ruszyla-akcja-promujaca-definicje-polskiej-wodki/8e54h.
 • Słownik gwary podhalańskiej, www.kocwin.com/info/slownik_gwary_podhalanskiej.php.
 • Sokołowski W., Marka, która pisała historię Polski, www.epr.pl/marka-ktora-pisalahistorie-polski,soplica,1510,1.html.
 • Stara Kurnwica, http://redemu.pl/stara-kurnwica/.
 • Wódka Krakus – jeden z wielu krakusów na rynku, www.anagram.pl/wodka-krakus.
 • Wódka, która tylko z nazwy jest polska, www.elondon.co.uk/newsy,wpis,2581.
 • Wódki regionalne. Oferta, www.wodkiregionalne.pl/?page_id=11.
 • Основы маркетинга территории, stgau.ru/company/personal/.../лекция%20маркетиег%20территории.rtf.
 • Чиняков Н. Н., Брендинг территории…, www.ekonom22.ru/municipal/monitoring/19.Brand.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4557
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35a4b030-a506-46fa-95fa-759d65e22080
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.