PL EN


2014 | 3 | 2 | 75-91
Article title

Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przykładzie Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Operating costs of the tax administration on the example of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia problem kosztu poboru podatków związany z funkcjonowaniem administracji podatkowej w Polsce. W szczególności ukazano koszty związane z płaceniem podatków, które poniosła administracja skarbowa w latach 2002–2012.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
75-91
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, lukef@wp.pl
References
 • Brzeziński B., Matuszewski W. (2009), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu podatkowego, w: Brzeziński B. (red.) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 • Cukiernik T. (2004), Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka, Wydawnictwo Wektory, Wrocław.
 • Dębowska-Romanowska T. (1996), Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe (cz. II), „Glosa”, nr 12.
 • Evans C. (2003), Studying the studiem: an Overview of Recent Research into Taxatin Opeating Costs. „eJournal of Tax Research”, Vol. 1, No. 1.
 • Głuchowski J. (2001), Polskie Prawo Podatkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Historia administracji skarbowej w Polsce, www.mofnet.gov.pl, dostęp dnia 15.12.2013.
 • http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committee, dostęp dnia 20.12.2013.
 • Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe (2002), Wydawnictwo TNOiK – rozdz. pt. Koszty zapłaty podatku,
 • Kudła J. (2004), Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kulicki J. (2013), Koszty administracji danin publicznych, „Analizy” nr 15(104), Biuro Analiz Sejmowych.
 • Matuszewski W. (2008), Koszty zapłaty podatku, Toruński Rocznik Podatkowy Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Małecka-Ziembińska E. (2012), Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Neneman J., Piwowarski R. (2004), Jaki system podatkowy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 • Nowak A., Współczesne zasady podatkowe (2007) w: Fiedor B., Rymarczyk J., Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2012), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Turner J., Smith M., Gurd B. (1998), Recognising the Pitfalls in Tax Compliance Costs Research, w: „Revenue Law Journal”, Vol. 8, http://epublications.bond.edu.au, dostęp dnia 01.06.2013.
 • Shaw J., Slemrod J., Whiting J. (2010), Administration and Compliance, w: Adam S., Besley T., Blundell R., i inni, Dimensions of Tax Design. The Mirrlees Review, Oxford University Press, New York.
 • Smith A. (2012), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2000–2012 zawarte na stronie www.mf.gov.pl dostęp dnia 1.04.2014.
 • Sosnowski M. (2012), Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 108.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35a8c441-157c-434f-9d75-47a535a4a27b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.