PL EN


Journal
2015 | 19 | 141-152
Article title

Zwyczaj picia kawy i herbaty odzwierciedlony w polskim słownictwie i frazeologii

Authors
Title variants
EN
The habit of drinking coffee and tea reflected in Polish lexicon and phraseology
Languages of publication
PL
Abstracts
The paper shows that it is not just the habit of drinking coffee and tea that has changed over the centuries, but also the lexicon of the related semantic circle. Polish preserves the basic vocabulary pertaining to the culture of coffee and tea drinking; some units have undergone a semantic metamorphosis and remained in the language, others did not withstand the test of time and faded into oblivion. It should be emphasized that the analysed lexical layer is constantly evolving, as is proven by new names for our stimulants, such as lura ‘weak tea’, słomka ‘weak tea’, pistoletówka ‘black coffee’, szatan ‘strong black coffee’ etc.
Journal
Year
Issue
19
Pages
141-152
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
 • Czekalski T., 2006, Czasy współczesne, [w]: A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa, s. 339–426.
 • Herbatka: Herbatka z profesorem Błaszakiem, http://www.tygodniksiedlecki.com/t2970herbatka.z.profesorem.baszakiem.htm.
 • Kałwa D., 2006, Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa, s. 221–336.
 • Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=1761.
 • Klemensiewicz Z., 1969, Usługowa funkcja języka, [w:] idem, Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa, s. 21–28.
 • Kołaczkowski J., 1888, Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce. Kraków.
 • Kołodziejek E., 2005, Człowiek i świat w języku subkultur, „Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński” t. 563, Szczecin.
 • PT: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Warszawa 1984.
 • Reinhard W., 2009, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, W.J. Burszta (red.), Warszawa.
 • Szyszko U., 2001, Frazeologia związana z leksemami nazywającymi używki w języku polskim, [w:] A.M. Lewicki (red.), Problemy frazeologii europejskiej IV, Lublin, s. 85–94.
 • Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35adcf45-6759-4a42-88b9-96fbf65b2de5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.