PL EN


2017 | 5 | 159-172
Article title

Koronacja Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie 2 lipca 1927 roku

Content
Title variants
EN
Coronation of Our Lady of the Gate of Dawn in Vilnius on July 2, 1927
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rok 2017 jest czasem jubileuszy związanych z kultem maryjnym w Polsce i na świecie. W Kościele powszechnym, na czoło wysuwa się 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. W Polsce w roku bieżącym przypominamy także o 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze (1717), czy też 140. rocznicy objawień maryjnych w Gietrzwałdzie (1877). Nieco zapomnianą zaś rocznicą wydaje się w tym gronie 90-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie, która odbyła się 2 lipca 1927 roku. Kult Matki Bożej Miłosierdzia znacznie dziś wykracza poza archidiecezję wileńską. Jest obecny także na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Artykuł omawia przygotowanie i przebieg uroczystości koronacyjnych oraz prezentuje dwa dokumenty z nią związane.
EN
2017 is the time of jubilees related to the Marian devotion in Poland and in the world. In the universal Church, the 100th anniversary of the apparitions of Our Lady of Fatima is on the forefront. In Poland this year we also recall the 300th anniversary of the coronation of the image of Our Lady at Jasna Góra (1717) and the 140th anniversary of the Marian apparitions in Gietrzwałd (1877). The anniversary of the coronation of the image of Our Lady of the Gate of Dawn in Vilnius on July 2, 1927, seems to have been somewhat forgotten. The worship of Our Lady of Mercy goes far beyond the Vilnius Archdiocese. It is also present in the diocese of Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg). This article discusses the preparation and conduct of coronation celebrations and presents two related documents.
Year
Volume
5
Pages
159-172
Physical description
Contributors
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej - dyrektor, wonsal_@poczta.onet.pl
 • Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie
References
 • „1927 luty 9, Rzym – Dekret w sprawie Koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej”. Rycerz Niepokalanej 6 (1927): 176–177.
 • „1927 lipiec 2, Wilno – Przemówienie ks. biskupa Michalkiewicza podczas Uroczystości koronacyjnej Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie”. Rycerz Niepokalanej 6 (1927): 259–263.
 • Ališauskas, Vytautas, Tojana Račiūnaitė. Ostra Brama. Przewodnik. Vilnius, 2003.
 • Anzulewicz, Piotr. „Wiadomości wstępne”. W: Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717–1983, red. Piotr Anzulewicz i in., 14–15. Szymanów, 1983.
 • Baranowski, Andrzej Józef. Koronacje wizerunków maryjnych w czasach baroku: zjawisko kulturowe i artystyczne, 1–232. Warszawa, 2003.
 • Borysiak, Marek, M. Licau, Paweł Powierża, red. Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza Suwałki–Wilno. Warszawa, 2005.
 • „Garstka wrażeń z Koronacji M.B. Ostrobramskiej”. Rycerz Niepokalanej 8 (1927): 220–233.
 • Grzymała Mateusz. Papieska korona Jasnogórskiej Pani. Historia niezwykła. Częstochowa–Jasna Góra, 2017.
 • Jamiołkowski, Stanisław. „Obrazów koronacja”. W: Encyklopedia kościelna. T. 16, red. Michał Nowodworski, 603–609. Warszawa, 1885.
 • Janocha, Michał. „O koronacjach obrazów Matki Boskiej”. W: Jan Stanisław Pasierb, Michał Janocha, Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich, 185–201. Warszawa, 1999.
 • Krahel, Tadeusz. „Z dziejów kultu Matki Boskiej Ostrobramskiej”. W: Poezja Ostrobramska, zebrał, opracował i wstępem opatrzył ks. Tadeusz Krahel. Białystok, 1996.
 • „List dziękczynny Episkopatu Polski do Ojca Świętego”. Przewodnik Katolicki 29 (1927): 11.
 • Pamiątka Ofiary Złożonej na odnowienie Kościoła i Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie. Wilno, 1928.
 • „Przed koronacją obrazu Matki Boskiej ostrobramskiej. List pasterski arcybiskupa wileńskiego”. Przewodnik Katolicki 20 (1927): 11.
 • Remer, Jerzy. Konserwacja Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wilno, 1927.
 • Remer, Jerzy. Wilno. Poznań: Wydawnictwo Polskie, 1934.
 • Rocznik Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2016, oprac. Tadeusz Ceynowa, 55–56. Koszalin: Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 2016.
 • Stola, K. „Ostrobramska Matka Boża. Kult”. W: Encyklopedia katolicka. T. 14 (kol. 950–956). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2010.
 • Szot, Adam. Abp Romuald Jałbrzykowski metropolita wileński. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2002.
 • Śluby króla Jana Kazimierza i Stanów Rzeczypospolitej zaprzysiężone imieniem narodu przed cudownym obrazem N.P. Łaskawej w Katedrze Lwowskiej a dotyczące polepszenia doli ludu pracującego oraz czci Najśw. Panny jako Królowej Korony Polskiej do wykonywania których to ślubów każdy miłujący Boga i Ojczyznę przyczyniać się winien. Lwów, 1887.
 • „Światło w ciemnościach promieniejące. Na uroczysty dzień koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej”. Przewodnik Katolicki 27 (1927): 6–8.
 • „W hołdzie Matce Przenajświętszej. Koronacja Cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny Maryji Ostrobramskiej”. Przewodnik Katolicki 25 (1927): 3–4.
 • Wąsowicz, Jarosław. „Koronacja obrazów maryjnych na przestrzeni wieków. Rys historyczno-teologiczny”. W: Auxilium Christianorum. Teologiczno-historyczne studia i materiały z ogólnopolskich kongresów ku czci Wspomożycielki Wiernych w Rumi w latach 2000–2012, red. Jarosław Wąsowicz, Janusz Zdolski, 73–85. Rumia: Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych, 2013.
 • Witkowska, Aleksandra. „Koronacja obrazów”. W: Encyklopedia katolicka. T. 9 (kol. 884–886). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002.
 • Witkowska, Aleksandra. „Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich w latach 1717–1992”. W: Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji Izabela Sołjan, Elżbieta Bilska, 87–103, 223–234. Kraków, 1995.
 • Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717–1999, oprac. s. Maria Grażyna od Wszechpośrednictwa M.B., s. Maria Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, Roman Szymczak. Szymanów, 1999.
 • Żywicki, Jan. Pamiątka uroczystej Koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie 2 lipca 1927. Wilno, 1927.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35b31cf4-6e1c-4841-b44f-adcecb7460ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.