PL EN


Journal
2014 | 40 | 2a | 237-258
Article title

Dyskurs modernizacyjny a świat przeżywany młodych pracowników nauki. Analiza form i treści aktywności w dyskursie publicznym

Content
Title variants
EN
Discourse of Modernization and the Lifeworld of Young Scientists. Analysis of the Form and Content of Activity in the Public Discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is the analysis of public discourse concerning the reforms of science and higher education in Poland, the effects of which largely affect young researchers and determine their careers and future social status. The author treats these transformations as Habermas’ ’crisis’ resulting from the dominance of technocratic consciousness. This situation generates both specific scenarios written by politicians/ economists/experts/officials for young researchers, as well as certain adaptation strategies of the researchers themselves. The empirical part of the article is the analysis of the public discourse in ’Gazeta Wyborcza’ and ’Tygodnik Powszechny’ concerning the reforms of Polish science involving symbolic elites and young researchers.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza dyskursu publicznego dotyczącego reform nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, których skutki w dużej mierze dotykają młodych pracowników nauki, stając się wyznacznikiem ich karier i przyszłego statusu społecznego. Przemiany te traktuję jako Habermasowski „kryzys” wynikający z dominacji świadomości technokratycznej. Sytuacja ta generuje zarówno specyficzne scenariusze pisane przez polityków/ekonomistów/ekspertów/urzędników dla młodych naukowców, jak również określone strategie adaptacyjne samych zainteresowanych. Część empiryczną stanowi analiza dyskursu publicznego dotyczącego reform polskiej nauki z udziałem elit symbolicznych oraz młodych pracowników nauki tocząca się na łamach „Gazety Wyborczej” i Tygodnika Powszechnego”.
Journal
Year
Volume
40
Issue
2a
Pages
237-258
Physical description
Contributors
References
 • Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. (2010), Cudze problemy, czyli wstęp do sepologii, [w:] Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, red. M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Eisenstadt S.N. (2009), Utopia i nowoczesność, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Foucalult M. (2002), Archeologia wiedzy, Wyd. De Agostini/Altaya, Warszawa.
 • Giddens A. (2006), Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa.
 • Habermas J. (2004), Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Habermas J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa.
 • Luhmann N. (2007), Systemy społeczne. Zarys ogolnej teorii, Zakład Wydawniczy Nomos, Krakow.
 • Mills Wright C. (2007), Wyobraźnia socjologiczna, PWN, Warszawa.
 • Piotrowski A. (2010), Tożsamość zbiorowa jako temat dyskursu polityki, [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Reisigl M. (2011), Analiza retoryki politycznej, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 • Trutkowski C. (2000), Społeczne reprezentacje polityki, „Scholar”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35b6306a-0e12-4214-b533-d887626573c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.