PL EN


2011 | 89 | 147-162
Article title

Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa a kultura zarządzania zasobami ludzkimi w kryzysie

Title variants
EN
Economic Foundations of National Security towards Culture of Human Resources Management in Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnym globalnym świecie staje się coraz bardziej jasne, że różnice ponadnarodowych kultur wpływają zasadniczo na metody i styl w zarządzaniu. Dotyczy to metod zarządzania zasobami ludzkimi, stosunków pomiędzy kierownictwem i pracownikami oraz stylu prowadzenia biznesu z innymi. Autor wyjaśnia, jak należy się przygotować do sytuacji kryzysowych oraz minimalizować negatywne skutki kryzysów. W tym celu omawia wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysem, kładąc główny nacisk na aspekt komunikowania się z otoczeniem oraz techniki przewidywania sytuacji kryzysowych i zarządzania nimi. Tajemnica sukcesu zarządzania kryzysem tkwi nie tylko w procedurach, narzędziach do mierzenia sytuacji kryzysowych, ale w dużym stopniu w mierzeniu postępów poszczególnych liderów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W ten sposób bowiem (mierząc efekty i skuteczność w zarządzaniu HR) badamy dojrzałość kultury zarządzania sytuacja kryzysową.
EN
In the recent past, there has been a paradigmatic shift in the approach to crisis management. Effective crisis management requires a multi-sectoral, multi-disciplinary, and holistic approach, encompassing pre-crisis preparedness initiatives, crisis response, and postcrisis rehabilitation, all with active participation of local people. As the incidence and severity of crises has increased over time, culture of HR management deserves highest priority at both the national and sub-national levels and the traditional approach of post-crisis response and relief need to be replaced by an all-in-compassing holistic approach. This paper attempts to outline a long - term approach to effective crises management. It is mainly based on a critical survey of the literature that we could access from various sources, visits to a few governmental organizations engaged in crises management, and partly on the research work done by the author in the field of human resources management.
Contributors
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • 1. Ciechanowicz-McLean J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001.
 • 2. Dębski S. (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003.
 • 3. Grabowska G., Europejskie prawo środowiska, Warszawa 2001.
 • 4. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie, teoria i praktyka, Warszawa 1996.
 • 5. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Kraków 1989.
 • 6. Mitraff I., Pearson C.M., Zarządzanie sytuacją kryzysową, Warszawa 1998.
 • 7. Pietraś M., Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa in statu nescendi, Studia Międzynarodowe 1997.
 • 8. Szyjko C.T., Globalizacja wobec Europy regionów, Europejski Doradca Samorządowy. Fundusze-Inwestycje-Finansowanie, "Kwartalnik polskich samorządów i przedsiębiorstw komunalnych", Warszawa, nr 1(16)/2011.
 • 9. Szyjko C.T., W poszukiwaniu nowej jakości integracji, "FAKTY Magazyn Gospodarczy", Warszawa, nr 1(49)/2011.
 • 10. Szyjko C.T., 2011: Drogi rozwoju polskich regionów w perspektywie budżetu UE na lata 2014-20, "Biznes & Ekologia" nr 96/97/2011.
 • 11. Szyjko C.T., 2011: Zmiana priorytetów energetycznych w regionach, Europejski Doradca Samorządowy. Fundusze-Inwestycje-Finansowanie, "Kwartalnik polskich samorządów i przedsiębiorstw komunalnych", Warszawa, nr 3(18)/2011.
 • 12. Szyjko C.T., Employment change in Europe towards the new regionalism, [in:] "Journal of Manažment a Ekonomika", Slovenská technická univerzita, Bratislava 2010.
 • 13. Ślusarczyk Z., 2007: Wpływ kultury i etyki menedżerów na zarządzanie organizacją, "Ekonomiczno-informatyczny kwartalnik teoretyczny" WSEI 2007.
 • 14. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Poznań 1998
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35b73055-68de-4afb-8830-27a5f176edbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.