PL EN


2011 | 6 | 300-308
Article title

Wizja Boga w balladzie Adama Mickiewicza „Świteź”

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper concerned metaphysical issues in one of the best ballads of Adam Mickiewicz in the context of romantic pantheism and hermetic ideas of his times. The vision of God found in the ballad is different to the one known from Christian dogmas, what corresponds to Mickiewicz’s change in relations regarding the issue of the Absolute’s existence.
Year
Volume
6
Pages
300-308
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bachórz J., Akwatyczne motywy: jezioro, rzeka, morze, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991.
 • Bachórz J., Mickiewiczowska wizja morza, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie, nr 5, Gdańsk 1977.
 • Bartoszewicz A., Natura, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991.
 • Franck S., Das Thewr und Künstlich Büchlein Marie Encomion, Ulm 1534.
 • Gutowski W., Otchłań i nieskończone koło (O symbolice przestrzeni w poezji Adama Mickiewicza), „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia polska. X Literatura. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 159, Toruń 1985.
 • Janion M., Gorączka romantyczna. Warszawa 1975.
 • Kępiński Z., Mickiewicz hermetyczny, Warszawa 1980.
 • Kowalczykowa A., Pejzaż romantyczny, Kraków 1984.
 • Kurecka M., Jan Chrystian Andersen, Warszawa 1965.
 • Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa, Warszawa 1990.
 • Mickiewicz A., Dzieła poetyckie, t. 1. Wiersze, opr. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1982.
 • Opacki J., W środku niebokręga. O „Balladach i romansach” Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” R. LXXI, z. 3.
 • Witkowska A., Literatura romantyzmu, Warszawa 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35b73a4a-353e-43f3-8ca8-029c8313bcff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.