PL EN


2018 | 61 | 165-169
Article title

WIELKI POWRÓT W ROCZNICĘ STULECIA URODZIN, CZYLI ROK JANA POCKA NA LUBELSZCZYŹNIE

Authors
Content
Title variants
EN
A great comeback on the 100th anniversary of his birth – Jan Pocek’s Year at Lubelszczyzna
RU
Большое возвращение в столетнюю годовщину или год Яна Поцека
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W roku 2017 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinem wraz ze Stowarzyszenie Twórców Ludowych realizowała projekt „Wielki powrót, czyli Rok Jana Pocka”. Zadanie uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu było przypomnienie życia i twórczości Jana Pocka (1917–1971), najwybitniejszego w dziejach polskiej literatury poety chłopskiego, całe życie związanego z podlubelskim Kaleniem.
EN
In 2017, the Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin, together with the Association of Folk Artists, implemented the project "A great comeback – Jan Pocek's Year". The undertaking was co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage. The aim of the project was remembering the life and work of Jan Pocek (1917–1971), the most-outstanding “peasant poet” in the history of contemporary Polish literature, who throughout his life was associated with Kaleń, a village located near Lublin.
RU
В 2017 году Люблинская Воеводская Публичная Библиотека им. Иерони- ма Лопацинского вместе с Ассоциацией народных художников осуществляла проект «Большое возвращение или Год Яна Поцека», который был частично сфинансирован Министерством культуры и национального наследия. Целью проекта было напомнить о жизни и творчестве Яна Поцека (1917–1971) – самого выдающегося крестьянского поэта в истории польской литературы, всю свою жизнь связанного с лежащим близ Люблина Каленем.
Year
Volume
61
Pages
165-169
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35bd2046-128d-4f57-9c5d-6d4929764b5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.