PL EN


2014 | 9 | 91-121
Article title

MARZENIA SENNE A TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA DZIECI

Authors
Content
Title variants
EN
DREAMS AND ARTISTIC WORKS OF CHILDREN
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonych badań było ukazanie związku marzeń sennych dziecka z jego aktywnością twórczą i zbadanie tego zjawiska przy pomocy odzwierciedlenia go przez dzieci na kartce papieru oraz rozmowy i kwestionariusza interpretacji marzenia sennego według Modelu Hill. Według autorki dobry wychowawca powinien być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również doskonałym psychologiem i  obserwatorem pewnych zjawisk, takich jak np. zjawisko marzenia sennego, które może być poniekąd kluczem do rozwiązania wszelkich problemów nurtujących dziecko.
EN
The aim of this article is to present studies, whose aim was to show the relationship of the children’s dreams with their creative activity and to examine this phenomenon using a piece of paper, conversations and dream interpretation questionnaire according to the Hill Model.
Year
Issue
9
Pages
91-121
Physical description
Contributors
author
References
  • Dudek Z.W., Jungowska psychologia marzeń sennych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2007.
  • Dymara B., Dziecko w świecie marzeń, Wydawnictwo IMPULS, Kraków 1999.
  • Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
  • Hill C.E., Sen w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
  • Pruitt D.B., Twoje dziecko, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2005.
  • Szmigielska B., Kiedy dzieciom śnią się koszmary, „Charaktery” 2003.
  • Vedfelt O., Wymiary snów: Istota, funkcje i znaczenie marzeń sennych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35c14874-c866-46e6-984d-d2f4498b88ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.