PL EN


2017 | 1(22) |
Article title

Bunt sił wojskowych w Turcji: czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz następstwa

Content
Title variants
EN
The Military Putsch in Turkey: internal and external factors and consequences
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi analizę tła, głównych czynników wewnętrznych oraz konsekwencji, jak również środków, jakie przedsięwzięły władze tureckie w celu zapobieżenia efektom destabilizacyjnym puczu, który miał miejsce w Turcji w lipcu 2016 roku. Autorzy analizują w nim zaistniałe wydarzenia, czynniki, które wpłynęły na niepowodzenie puczu oraz możliwe reakcje odwetowe ze strony sił antyrządowych
EN
This paper constitutes an analysis of the background, the main external factors and the consequences of the coup as well as the measures undertaken by the Turkish authorities to prevent the destabilizing effects of the rebellion which took place in Turkey in July 2016. The authors analyses the nature of events occurring in the country, the factors conditioning the failure of the aforementioned rebellion and the conditions for the possible attempts at revenge by the anti-government forces.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35c14c2f-09c1-4b80-8c22-c4a2953de03d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.