PL EN


2011 | 10 | 123-140
Article title

Negotiating female identity in a changing world: a small case study in Malawi.

Content
Title variants
PL
Poszukiwanie kobiecej tożsamości w zmieniającym się świecie: niewielkie studium przypadku kobiet w Malawi.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents a small case study based on the narratives of three women in Malawi to ascertain how they negotiate female identity in a changing world. The socio-historical context is that western discourses relating to women’s empowerment and gender equalities are being absorbed in developing countries which can influence people’s perceptions of the way they view themselves and their own practices. This may present a conflict between western and traditional expectations and values. In Malawi, new opportunities are starting to open up for women causing them to adapt to new life styles. Close study of the ways in which women of different generations and of different socio economic backgrounds recount their experience of being a woman in Malawi seems to reveal common themes both in the structure and in the content of the narratives which connect what are in fact richly individual and personal stories. In line with Bamberg (2003:222) ‘rather than seeing narratives as intrinsically oriented toward coherence and authenticity, and inconsistencies and equivocations as an analytical nuisance’, this micro analysis finds the latter aspects to be the most interesting. Therefore, it will aim to unpack how participants orient to, ascribe and negotiate female identity through language. In recent years, narrative analysis has been used to examine real life stories. In this study, an ethnographic approach to data collection is adopted by interviewing women in the home environment. The recordings analysed are stories but they are elicited in the context of an interview which inevitably produces the ‘researcher effect’. Further work is needed to assess the value of narrative analysis in gauging the impact of western cultures on gender identity construction.
PL
Artykuł stanowi niewielkie studium przypadku opartego na opowieściach trzech kobiet żyjących w Malawi. Ma na celu ukazanie ich poszukiwań kobiecej tożsamości w zmieniającym się świecie. W krajach rozwijających się kontekst socjologiczny i historyczny pozostaje pod głębokim wpływem dyskursu toczącego się w krajach zachodnich o równouprawnieniu kobiet i równości płci, co może mieć istotne znaczenie w postrzeganiu samego siebie oraz własnych zachowań. Może to rodzić konflikt pomiędzy kulturą zachodu a przyjętą tradycją i wartościami. W Malawi otwierają się dla kobiet nowe możliwości, które pozwalają im zaadoptować się do nowego stylu życia. Dogłębne studium tego jak kobiety różnych pokoleń oraz z różnych warstw sołpołecznych w Malawi przedstawiają swoje doświadczenia, prowadzi do wysunięcia wspólnych wniosków w odniesieniu zarówno do struktury jak i tematów ich opowieści, które stanowią bogaty obraz osobistych przeżyć. Idąc za Bambergiem, kluczowym punktem zainteresowania analizy jest pogląd, iż opowieść nie jest nieodłącznie spójna i prawdziwa, lecz skłania się ku względnej niezgodności, dwuznaczności jak i złożonej niedogodności. Głównym zamierzeniem jest więc ukazanie jak kobieca tożsamość przejawia się poprzez język. W ostatnich latach analiza narracyjna jest źródłem wielu badań historii życia codziennego. Niniejsze studium oparte jest na podejściu etnograficznym. Bazuje na materiale zgromadzonym podczas rozmów z kobietami przebywającymi w ich środowisku domowym. Źródłem badań są więc opowiedziane historie, przy czym forma wywiadu pozwoliła nadać im wymiar naukowy. Należy podjąć dalszą analizę, która pozwoli ocenic wartość przeprowadzonych badań w zakresie wpływu kultury zachodniej na strukturę tożsamości płci.
Year
Issue
10
Pages
123-140
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35c80516-d963-483a-b484-123f59a5344f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.