PL EN


2012 | 3 | 1 | 359-369
Article title

Determinanty obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa w kontekście akredytacji szpitali w Polsce

Content
Title variants
EN
Elementary standards of the quality and safety improvement of the hospital accreditations in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej publikacji autor zaprezentował podstawowe aspekty dosko-nalenia jakości usług zdrowotnych z uwzględnieniem obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa jako jednego ze standardów akredytacyjnych. Głównym celem było dokonanie charakterystyki standardów eleme ntarnych tego obszaru oraz zaprezentowanie badań przeprowadzonych przez autora związanych z określeniem hierarchii ważności tych standardów z perspektywy pacjentów.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
359-369
Physical description
Contributors
References
 • Bukowska-Piestrzyńska A. (2007), Marketing usług zdrowotnych, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Bulanowska B., Kautsch M. (2001), Marketing usług zdrowotnych, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • CMJ, Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie – dane na 30.04.2012.
 • Kolman R. (2003), Zastosowania inżynierii jakości. Poradnik, Wyd. AJG Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz.
 • Leja K. (2003), Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Niżankowski R., Banaszewska A., Bedlicki M. (2002),Monitorowanie jakości w opiece zdrowotnej, [w:] Ekonomika medycyny, Fedorowski J., Niżankowski J. (red.), Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18.01.2010 w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funk-cjonowania szpitali, Dz. Urz. MZ 10.2.24 z dnia 25.01.2010.
 • Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (2005), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Urbaniak M. (2004), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 o akredytacji w ochronie zdrowia, Dz.U. 09.52.418.
 • Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wyd. PWN, Warszawa
 • Whitfield M., Surowiec J., Kautsch M. (2001), Zarządzanie jakością, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Zieliński G. (2011), Akredytacja zakładów opieki zdrowotnej jako uwarunkowanie sukcesu usług medycznych, [w:] Źródła sukcesu organizacji, Ry-bicki J, Machel W., Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2, Sopot
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35c87236-a3bd-47d2-b61c-0be7941364c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.