PL EN


2013 | 147 | 68-80
Article title

Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów

Content
Title variants
EN
The Local Tourism Economy and the Development of Regions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There is opportunity of new solutions for the local development which can be tourism. It influences on region's character, shape and structure. Competitiveness of regions where there are touristic areas can be identified with their position on the tourism market. The analyze of development opportunities in tourism and tourism economics and their influence on the region brings the author to consider some important questions: what determines the tourism and tourism economics development? who and how contributes to improvement of their competitiveness? is it possible that tourism economics develops in regions where tourism plays neutral or stimulating roles? The article tries to answer the questions.
Year
Volume
147
Pages
68-80
Physical description
Contributors
References
 • M. Gorynia: Competitiveness of Firms From Ziemia Lubuska and Poland's Accession to the European Union. "Journal for East European Management Studies" 2005, Vol. 10, Iss. 3, s.198.
 • M. Haffer: Instrumenty konkurowania. W: Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. Dom Organizatora, Toruń 1999.
 • P. de Grauwe: The Economics of Monetary Integration. Oxford Univeristy Press, Oxford 1997; B. Balassa: The Theory of Economic Integration. Allen and Unwin, London 1973; M. Gartner: A Primer in European Macroeconomics. Prentice Hall Europe, London 1997; J. Harrop: The Political Economy of Integration in the European Economic Community. Allen and Unwin, London 1989 w: M. Gorynia: Competitiveness of firms..., op. cit., s. 196.
 • W. Kosiedowski: Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski, TNOiK "Dom Organizatora" Toruń 2005, s. 33.
 • A. Klasik: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001, s. 12.
 • B. Winiarski : Konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 53 i n.
 • E. Zeman-Miszewska: Przesłanki transformacji instytucji lokalnych. W: Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia. Red. E. Zeman-Miszewska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 29.
 • J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Poloczek, B. Słowińska: Zarzadzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Red. W. Kosiedowski. Dom Organizatora Toruń 2001, s. 32-33.
 • E. Wysocka: Przestrzenne aspekty konkurencyjności w świetle integracji z Unią Europejską. "Człowiek i Środowisko" 2001, 25 (1).
 • J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 114 i n.
 • M. Żemła: Możliwości i ograniczenia kreowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej przez podmioty lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo-samorząd-współpraca. Red. A. Rapacz. AE, Wrocław, WSZGRiT w Kielcach, Jelenia Góra 2006, s. 251.
 • I.N. Darma Putra, M. Hitchcock: The Bali Bombs and the Tourism Development Cycle. "Progress in Development Studies" 2006, Vol. 6, No. 2, s.158.
 • W. Kurek: Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 36-37.
 • W.W. Gaworecki: Turystyka. PWE, Warszawa 2003, s. 247.
 • D. Ohlhorst, H.L. Diesel: Stadt-Land-Kooperation als polnisches Instrumet für nachhaltigen Tourismus. "Torusimus Journal" 2002, Vol. 6, No. 4, s. 485.
 • J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe: Zachowania konsumentów - teoria i praktyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 55-57.
 • A.S. Kornak, A. Rapacz: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 35-36.
 • T. Markowski: Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 59.
 • J. Tribe: The Economics of Leisure and Tourism. Butterworth Heinemann, Oxford Auckland 1999, s. 366. Szerzej na temat teorii dobrobytu pisze J.E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 65-143.
 • A. Bull: Economics in Travel and Tourism. Longman, Melbourne, s.162-164.
 • E. Zeman-Miszewska: Kreowanie konkurencyjności regionów przez samorządy terytorialne., w: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35cedd8e-e4de-4df5-9850-2ff5d0de888d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.