PL EN


2018 | 1(21) | 153-164
Article title

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I JEJ ZNACZENIE W ROZWOJU TURYSTYKI

Content
Title variants
EN
COMMUNITY PARTICIPATION AND ITS ROLE IN TOURISM DEVELOPMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono istotę i mechanizmy partycypacji społecznej oraz poziomy i formy uczestnictwa mieszkańców w procesie kształtowania pożądanych form i skali rozwoju turystyki. Na tej podstawie przedstawiono model turystyki zarządzanej przez społeczności lokalne (community based tourism) i jego znaczenie w rozwoju turystyki.
EN
The article draws attention to the role of community participation in the public decision making and local management. It also emphasis the levels of community participation (information, consultation) and new tools of participation in decision making and especially the role of community involvement in tourism development.
Year
Volume
Pages
153-164
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Alejziak W., Multi-Level Governance jako instrument planowania rozwoju i zarządzania obszarami recepcji turystycznej, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 16: Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2016.
 • Balińska-Grzelak A., Rola partycypacji społecznej w stymulowaniu rozwoju turystyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2012, nr 738.
 • Długosz D., Wygnański J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2009.
 • Goodwin H., Santili R., Community-Based Tourism: a success?, ICRT Occasional Paper 1/2009, http://www.haroldgoodwin.info/uploads/CBTaSuccessPubpdf.pdf [05.04.2028].
 • Häusler N., Strasdas W., Training Manual for Community-based Tourism, InWEnt 2002.
 • Idziak W., Turystyka społeczna – nowe znaczenia i możliwości, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH, Łódź 2011.
 • Kaźmierczak T., O pojęciu partycypacji publicznej, [w:] Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2002.
 • Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, MSAP, Kraków 1999.
 • Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 2010.
 • Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Agencja Wydawnicza MT, Warszawa 2003.
 • Lucchetti V.G., Font X., Community Based Tourism. Critical Success Factors, ICRT Occasional Paper n. 27, http://www.icrtourism.org/ [05.04.2018].
 • Mak K., Community participation in tourism: a case study from Tai O, Hong Kong, (Unpublished thesis), University of Hong Kong, Pokfulam, Hong Kong SAR 2009.
 • Uziębło P., Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Centrum Badań Społecznych, Gdańsk 2009.
 • Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, MSAP, Kraków 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35d04a1f-7661-45c1-8928-9c8929b852e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.