PL EN


2017 | 1 (804) | 27-41
Article title

Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych

Title variants
EN
Motivation to Work of People with Disabilities – Presentation of Research Results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie osoby niepełnosprawne, zamieszkujące kraje rozwinięte, uczestniczą w życiu społeczeństwa i tym samym wnoszą wkład do światowego rynku pracy na wszystkich szczeblach. W Polsce żyje ponad 4,7 mln osób niepełnosprawnych, spośród których tylko 1 mln jest zatrudnionych. Wiele osób niepełnosprawnych, które chciałyby pracować, wciąż nie ma takich możliwości z powodu różnorodnych barier. Istotnym czynnikiem sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi jest poziom integracji pracowników pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw implikują konieczność dokonywania permanentnych i okresowych zmian w systemie motywacyjnym. Celem artykułu jest określenie czynników motywacyjnych, jakie kształtują postawy pracowników niepełnosprawnych w procesie pracy. Zidentyfikowano je w toku przeprowadzonych przez autorów badań nad potrzebami pracowników z niepełnosprawnością w kontekście zatrudnienia. Behawioralny aspekt zarządzania przedsiębiorstwem zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością nakazuje kształtowanie odpowiedniego klimatu organizacyjnego poprzez zastosowanie specyficznych technik, zwłaszcza z zakresu sposobów integrowania pracowników i organizacji pracy zespołowej. Należy zauważyć, że do tej pory pracownicy niepełnosprawni zmuszeni byli dostosować się do obowiązującego pozostałych współpracowników modelu zarządzania. Aktualnie wydaje się, że należy uwzględnić tok myślenia i motywację również tej grupy pracowniczej.
EN
Nowadays it is recorded a noticeable decline in the number of employed people with disabilities. Reasons for not recruiting by employers are different, most often refer to the views of employers on the issue of employment of disabled workers or access to subsidies. People with disabilities in the labor market are often considered by employers (especially the open labor market) for employees less productive, useless, problematic and generating higher costs. The main objective of this article is to identify the needs of employees with disabilities in the employment context and to present the results of pilot studies on the criteria and motivational factors, that may encourage these people to look for a satisfactory job. It is assumed that research into the needs of people with disabilities on the basis of companies can assist employers in implementing appropriate organizational changes, including as regards working conditions. Analysis of the results of research conducted by the authors shows that the optimal approach to managing human resources in enterprises – employing persons with disabilities – the most important is a good atmosphere in the workplace. Subsequently, the most important for the respondents is stable employment, adapting the workplace to the needs of the employee and the motivation to work. Workers with disabilities appreciate the good atmosphere in the workplace, also the stability of employment is important for them.
Contributors
  • mgr Monika Trętko, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Bernard Bińczycki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35d313d6-ea18-471c-82d4-037bec9d6a05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.