PL EN


2015 | 3 | 1 | 197-207
Article title

Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of functioning of tax capital group
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono szczegółowo konstrukcję podatkowych grup kapitałowych, która funkcjonuje w podatku dochodowym od osób prawnych. Opisywana konstrukcja podatkowa jest w szczególności skierowana do spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które to mogą zmniejszyć swoje zobowiązania w podatku dochodowym. Polega ona na wspólnym łączeniu wyników finansowych przedsiębiorstw (np. zmniejszenie zysku jednej spółki poprzez odliczenie straty innej spółki), by końcowo zminimalizować bądź ograniczyć do zera podatek dochodowy.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
197-207
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Finansów, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów,, lukef@wp.pl
References
  • Dmoch W. (2015), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2015, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Gil K., Wacławczyk A. (2012), Praktyczne aspekty funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych – problemy wybrane, „Monitor Podatkowy”, nr 2.
  • Informacja dotycz¹ca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2003–2012, www.mf.gov.pl, dostęp dnia 10.05.2015.
  • Kubacki R. (2014), Podatek dochodowy od osób prawnych, Unimex, Wrocław.
  • Litwińczuk H. (red.) (2013), Prawo podatkowe przedsiębiorców, wyd. 7, Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  • Nowak A. (red.) (2015), Podatkowa grupa kapitałowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.
  • Wyciślok J. (2014), Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35d4ca93-341d-4632-b13b-efcc05aba3a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.