PL EN


2013 | 1 | 1 | 553-563
Article title

Nakłady inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Investments in special economic zones in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w aspekcie inwestycji, jakie zostały zrealizowane w okresie 2009 – do końca III kwartału 2012 roku. Najpierw omówiono zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Następnie przedstawi o no zasady udzielania pomocy publicznej, zwolnień podatkowych i warunków jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa inwestujące w strefach. A także zdefiniowano pojęcie nowej inwestycji, dużego projektu czy dopuszczalnej wielkości pomocy regionalnej. Na koniec omówiono inwestycje ponoszone w strefach ze szczególnym uwzględnieniem wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz struktury inwestycji wg kraju pochodzenia kapitału w 2011 roku.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
553-563
Physical description
Contributors
 • Mgr inż., Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej, Wydział Zarzadzania, Politechnika Częstochowska, luizapiersiala@zim.pcz.pl,
References
 • „ Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych ” (2012), Ministerstwo Gospodarki , Warszawa .
 • Efekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, Ministrstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci /Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekon omiczne/Efekty+SSE, dostęp dnia 09.01.13 .
 • Kaźmierski J . (2012), Klastry a specjalne strefy ekonomiczne. Rozproszone atomy, „ EuroLogistics”, Czerwiec-Lipiec 2012, nr 3/2012.
 • Pastusiak R. (2011), Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Rozp Luiza Piersiala *
 • Nakłady inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
 • Efekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, Ministrstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci /Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekon omiczne/Efekty+SSE, dostęp dnia 09.01.13 .
 • Kaźmierski J . (2012), Klastry a specjalne strefy ekonomiczne. Rozproszone atomy, „ EuroLogistics”, Czerwiec-Lipiec 2012, nr 3/2012.
 • Pastusiak R. (2011), Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach SSE, Dz. U. z 2008, nr 232, poz. 1548.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, Dz. U. z 2006, nr 59, poz. 409.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz. U. z 2007, nr 42, poz. 274, art.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, Dz. U. z 2006, nr 59, poz. 409.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz. U. z 2007, nr 42, poz. 274, art.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35dd68b0-24ee-49f7-b078-05c4f8798e22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.