PL EN


2015 | 4(82) | 133-139
Article title

PODATNOŚĆ WYBRANYCH ODMIAN WIERZBY SALIX SPP. NA FITOFAGI

Title variants
EN
Susceptibility of chosen willow salix spp. varieties to pests
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to select willow varieties the most and the least attractive as a food source to pests. Three willow varieties were chosen: Turbo, Start and Kortowska. They characterized with diverse attractiveness. Start was attacked the most often and the plants belonging to Turbo variety had their leaf blades the least damaged.
Year
Issue
Pages
133-139
Physical description
Contributors
 • Mgr Katarzyna Nijak, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland, K.Nijak@iorpib.poznan.pl
References
 • 1. Achramowicz J. (1960): Badania nad szkodnikami uprawnej wikliny z rodziny stonkowatych Chrysomelidae. Rocz. N. Rol. 80A (4), 753-779.
 • 2. Czerniakowski Z., Czerniakowski Z.W. (1995): Szkodniki wikliny. Wyd. AR Kraków Filia w Rzeszowie, ss. 96.
 • 3. Czerniakowski Z.W. (2005): Szkodliwe owady w matecznikach wierzby energetycznej. Prog. Plant. Protection/ Post. Ochr. Roślin, 45(1), 77-81.
 • 4. Georgiev G., Sakalian V., Ivanov K., Boyadzhiev P. (2004): Insects reared from stems and branches of goat willow Salix caprea L. in Bulgaria. J. of Pest Sc. 10.1007/s 10340-003-0044-z.
 • 5. Kendall D.A., Hunter T., Arnold G.M., Liggitt J., Morris T., Wiltshire C.W. (1996): Susceptibility of willow clones (Salix spp.) to herbivory by Phyllodecta vulgatissima (L.) and Galerucella lineola (Fab.) (Coleoptera Chrysomelidae). Annalis of Applied Biology. 129, 370-390.
 • 6. Ollerstam O., Rohfrisch O., Hoglund S., Larsson S. (2002): A rapid hypersensitive response associated with resistance in the willow Salix viminalis against the gall midge Dasineura marginemtorquens. Entomologia Experimentalis et Applicata. 102, 153-162.
 • 7. Osmołowski G. (1980): klucz do oznaczania szkodników na podstawie uszkodzeń roślin uprawnych. Praca zbiorowa PWRiL. Warszawa, ss.754.
 • 8. Peacock L., Herrick S., Brain P. (1999): Spatio-temporal dynamics of willow beetle Phratora vulgatissima in short-rotation coppice willows grown as monocultures or a genetically diverse mixture. Agricultural and Forest Entomology. 1(4), 287-296.
 • 9. Remlein-Starosta D., Nijak K. 2010. Najważniejsze choroby i szkodniki wieloletnich upraw roślin energetycznych i możliwości ich organiczania. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin. – 50 (2): 977-986.
 • 10. Sage R.B. (1998): Short rotation coppice for energy: towards ecological guidelines. Biomass and Bioenergy, 15(1), 39-47.
 • 11. Sądej W., Waleryś G., Szczukowski S., Konwerski S. (2004): Ryjkowcowate Coleoptera, Curculionidea zagrażające wiklinie uprawianej w okolicach Olsztyna. Prog. Plant. Protection/ Post. Ochr. Roślin, 44(2), 1072-1074.
 • 12. Schnaider Z. (1965): Szkodniki wierzb uprawnych. Ss. 32.
 • 13. Szczukowski S., Tworkowski J., Wiwart M., Przyborowski J. (1998): Wiklina (Salix sp.). Uprawa i możliwości wykorzystania. Wyd. ART. – Olsztyn, ss. 59.
 • 14. Zvereva E.L., Kozlov V.M., Niemela P. (1998): Effects of leaf pubescence in Salix borealis on host-plant choicwe and feeding behaviour of the leaf beetle, Melasoma lapponica. Entomologia Experimentalis et Applicata. 89, 297-303.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35dfcb35-9242-443e-aaaa-24e1453f6866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.