PL EN


2010 | 59 | 2 | 147-171
Article title

The rural family: the social and economic context and its changes

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
political, economic and social transition of society. Family roles were tied with the processes of collectivisation and after 1989 with reversal privatization and transformation of agriculture. Before 1989, theoretical concepts were shaped by the ideological intentions of socialistic rural and agricultural development. Since 1989, they have been drawn from the democratic principles of social development. The rural family has been influenced by the Czech economic situation since joining the EU until the present. This paper, based on statistical data and published sociological studies, reflects the stages of the development of the rural family.
Year
Volume
59
Issue
2
Pages
147-171
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
 • Bláha, I. A.: Sociologie sedláka a dělníka: Příspěvek k sociologii společenských vrstev. Orbis, Praha, 1925.
 • Burian, A.: Vliv industrializace na postavení žen pracujících v našem zemědělství. Závěrečná zpráva státního výzkumného úkolu č. X-5-1/9, VŠZ, ÚML Brno 1970.
 • Fenomenov, M. J.: Soveremennaja derevnja I. a II., Gos. izd. Leningrad–Moscow, 1925.
 • Furdík, J., Takáč, S.: Poznanie a poučenie nad výsledkami sociografických zájazdov po Slovensku. DAV, 6, 1933, No. 11–12.
 • Galla, Karel: Dolní Roveň. Vyd. Spolek péče o blaho venkova, Prague, 1939.
 • Galla, Karel: Sány. Vyd. Spolek péče o blaho venkova, Praha 1937.
 • Gillette, J. M.: Sociologie venkova. Ústřední svaz agrárních akademiků, Praha 1928.
 • Gottwald, Klement: 1946–1949. sv. II., Svoboda, Praha 1949.
 • Gusti, Demetre: Opere I., Studiu introductiv de conf. univ. Dr. Ovidiu Badina, Editura academici republicii socialiste Romania, Bucuresti, 1968.
 • Hájek, Mojmír: Sociologický výzkum moravských kopanic a oblasti přilehlé. In: Sociologický sborník Matice Slovenskej, 2, 1947, No. 3–4.
 • Hertl, J.: Sedlák jako předmět vědy a ideologie. Sociální problémy, 1, 1931, No. 1.
 • Hodža, M.: Agrární demokracie v myšlenkových proudech současné doby, Praha 1930.
 • Horská, H., Spěšná, D.: Sociální souvislosti procesu transformace zemědělství. VÚZE, Praha 1994.
 • Hošek, M.: MPSV, novinky.cz, 9.2.2010.
 • Hudečková, H.: Ochota k soukromému hospodaření na půdě. Sociologie zemědělství 1/1991
 • Choma, D.: Československé zemědělství v době buržoasní republiky. Zemědělská ekonomika, 2/1978.
 • Jankovová, Z. A.: Rozvoj osobnosti žen v sovětské společnosti, Sociologičeskije issledovanija č. 4, 1975.
 • Kaplan, K.: Nekrvavá revoluce. Mladá fronta, Archiv, Praha 1993.
 • Karel Jech, Věra Majerová: The Liquidation of the Czech and Slovak Class of Private Farmers in the Context of the So-called Collectivisation of Agriculture. Group Research Support Scheme Grant No. 1649/233/1998. Part of Qualitative Sociological Research – Věra Majerová, Praha 1999.
 • Kostra, J., Kartal, P.: Heĺpa. Zo sociografickej exkursie po Horehroní. DAV, 5, 1932, No. 7.
 • Krůček, Z. a kolektiv: Sociální postavení žen pracujících v zemědělství, VÚEZVž, Praha 1977.
 • Krůček, Z. a kolektiv: Sociální postavení žen pracujících v zemědělství, VÚEZVž, Praha 1977.
 • Kubačák, Antonín: Dějiny zemědělství v Českých zemích. I. díl. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 1994.
 • Landau, L., Pański, J., Strzelecki, E.: Nezaměstnanost rolnictva, Instytut Gospodarstwa Spolecznego, Warszawa 1939.
 • Laur, E.: Úvod do zemědělské ekonomiky se zvláštním zřetelem k zemědělské práci, Praha 1937
 • Lom, F.: Vědeckotechnická revoluce v zemědělství. Historie a sociologie zemědělství. Volume I., Socialistická akade­mie, Praha 1969.
 • Lom, F.: Vývoj kapitalistických krizí a jejich důsledky v zemědělské malovýrobě. Zemědělské muzeum Ústavu vědeckotechnických informací, Praha 1979.
 • M. Hošek, Ministerstvo práce a sociálních věcí, In: novinky.cz, 9.2.2010.
 • Machonin, P., Tuček, M. a kol.: Česká společnosti v transformaci. SLON, Praha 1996.
 • Majerová, V. a kol: Důsledky současných společenských změn v sociální oblasti v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva VÚZVž, Praha 1990.
 • Majerová, V. et al.: Sociologie venkova a zemědělství, ČZU, Praha 2000.
 • Majerová, V.: Sociologický pohled na změny v československém zemědělství po r. 1989. Sociologie zemědělství 1/1992.
 • Peroutka, Ferdinand: Budování státu. I. díl. Fr. Borový, Praha 1933.
 • Piotrowski, J: Praca zawodowa kobiety a rodzina, Warszawa, 1963 kap. 6, s. 170–202.
 • Procňuk, E. V. a Šepelova, M. S.: Sojediněnije produktivnych i familijnych funkcij ženščin – rabotnic, Sociologičeskije issledovanija č. 4, 1975.
 • Protokol VIII. sjezdu KSČ.
 • Slepička, A., Hošková, E., Per Ronnas, Örjan Sjöberg: Rural Czechoslovakia: Patterns of Change under Socialism. Studies in Economics and Geography, Research Report No. 7, The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics, 1989.
 • Slepička, A.: Některé teoretické problémy přetváření venkovského prostoru. Územní plán ování a urbanismus, 4/1987.
 • Soskina, A.: Iz istorii socialnych issledovanij sibirskoj derevni v 20-e gody. In: Doklady Vsjesojuznomu symposiumu po sociologičeskim problemam sela. Novosibirsk, 1968.
 • Spěšná, D. a kol.: Agrární trh práce. ÚZEI, Praha 2009.
 • Suchý, Č., Vrba, L.: Základy organizácie štátnych majetkov. SVPL, Bratislava 1958.
 • Sullerotová, E.: Krize rodiny. Karolinum, Praha 1998.
 • Šmakalová, Iva: Integrálna dedina: Študia slovenskej zemianskej dediny v Turci. Sociální ústav ČSR, Prague 1936.
 • Štefánek, A.: Základy sociografie Slovenska. SAVU, Bratislava 1945.
 • Tauber, J.: Specifické důsledky vědecko-technické revoluce v zemědělství a její společenské důsledky. Historie a sociologie zemědělství, Volume I., Socialistická akademie, Prague 1969.
 • Thomas, I., Znaniecki, F.:The Polish Peasant in Europe and America, The Gorham Press, Boston 1918.
 • Šubkin, V. N.: Opyt sravnitelnogo sociologičeskogo issledovanija Moldavskoj děrevni. In: Sociologia v SSSR, Mysl, Volume III., Moscow 1966.
 • Václavů A.: O některých tendencích vývoje zemědělství, Historie a sociologie zemědělství, Svazek I., Socialistická akademie, Praha 1969.
 • Vavřík, J.: Zemědělská půda a její sociální význam. Sociální význam zemědělské půdy. Non-published lectures, PEF ČZU, 1992.
 • Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2007‚ ČSÚ 2008.
 • Zpráva o stavu zemědělství za rok 2009, MZe ČR, 2010.
 • Report No. 7, The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics, ISSN 1100–1283, 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35e18fae-1e6e-4e70-b560-f143e1f39f77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.