PL EN


2016 | 5(112) "Zarządzanie w organizacjach funkcjonujących na rynku multimediów" | 93-104
Article title

Determinanty zróżnicowania czasu pracy artystów i twórców

Content
Title variants
EN
Determinants of Diversification in the Working Time of Artists and Creators
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono problematykę czasu pracy artystów i twórców w kontekście wybranych uwarunkowań na podstawie badań przeprowadzonych w metropolii bydgosko-toruńskiej w 2013 roku w ramach projektu „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce” (zrealizowanego przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Obserwatorium kultury”). Autorki podejmują próbę przedstawienia specyfiki czasu pracy w branżach kreatywnych, w tym także wybranych zawodów artystycznych, wskazując m.in. na wyzwania stojące przed badaczami tego obszaru (przykładowo trudności w oszacowaniu, definiowaniu, czy też problem pomiaru czasu pracy w badanej grupie zawodowej).
EN
The article discusses questions of the working time of artists and creators in the context of selected conditions as based on research conducted in the Bydgoszcz–Toruń agglomeration in 2013 within the framework of the “Polish Artist and Creator Labor Market” Project (performed with the support of the Ministry of Culture and National Heritage as a part of the “Culture Observatory” Program). The authors attempt to present the specifics of working time in the creative industries, including selected artistic professions, indicating the challenges facing researchers in this area (for example, the difficulties of estimating and defining as well as actually measuring working time in the investigated professional group).
Year
Pages
93-104
Physical description
Document type
article
Dates
published
2016-10-15
Contributors
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska, a.jeran@wp.pl
author
References
 • Baumol W. J., Bowen W. G. (1966), Performing Arts: The Economic Dilemma, New York, 20th Century Fund.
 • Borkowska S. (2011), Ile pracy, ile życia poza nią? w Borkowska S. (red.), Programy praca-życie z teorii i praktyki, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.
 • Gleick J. (2003), Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • GUS (2013), Badanie budżetu czasu. Informacja sygnalna, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • Ilczuk D., red. (2013), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Bydgoszcz–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe WSG.
 • Jeran A. (2013), Badania jakościowe w metropolii bydgosko-toruńskiej, w Ilczuk D. (red.), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Bydgoszcz–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki.
 • Jung B. (2011), Wstęp, w Jung B. (red.), Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.
 • Skowron-Mielnik B. (2001), Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Strzemińska H. (2008), Ile i jak pracujemy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w Strzemińska H., Latos-Miłkowska M., Rycak M. B. (red.), Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Szulc A. (2013), Badania ilościowe w metropolii bydgosko-toruńskiej, w Ilczuk D. (red.), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Bydgoszcz–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki.
 • Towse R. (2011), Ekonomika Kultury. Kompendium, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.
 • Whitrow G. J. (2004), Czas w dziejach. Poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy, Warszawa, Prószyński i S-ka.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35e37748-0f75-4912-8ba0-790d990d0aa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.