PL EN


2013 | 4 | 2 | 355-364
Article title

Bariery dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie budowlanym

Content
Title variants
EN
Barriers in sharing of knowledge in a construction enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiedza coraz częściej uznawana jest za źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dlatego świadomość występowania czynników, które mogą zniechęcać pracowników do dzielenia się tą kategorią zasobu wydaje się być potencjalnie dużą wartością. W opracowaniu przedstawiono bariery dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie. Przedmiotem badań jest przedsiębiorstwo budowlane zarejestrowane w regionie świętokrzyskim.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
355-364
Physical description
Contributors
 • Dr, Zakład Zarządzania Strategicznego, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, m.stelmaszczyk@ujk.edu.pl
References
 • 1. Almahamid S., Awwad A., McAdams A.C. (2010), Effects of Organizational Agility and Knowledge Sharing on Competitive Advantage: An Empirical Study in Jordan, „International Journal of Management” vol. 27.
 • 2. Bassam H., Mesbah A., Jafar A. (2009), A model of gender differences in knowledge sharing attitude in group projects, Proceedings for the Northeast Region Decision Sciences Institute (NEDSI), USA.
 • 3. Brzeziński M., Mietlicka D. (2011), Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej – studium przypadku, w: Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, Stefański M. (red.), Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia nr 3.
 • 4. Fey C.F, Furu P. (2008), Top management incentive compensation and knowledge sharing in multinational corporations, „Strategic Management Journal” vol. 29.
 • 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • 6. Huang Q., Davison R.M., Gu J. (2011), The impact of trust, guanxi orientation and face on the intention of Chinese employees and managers to engage in peer-to-peer tacit and explicit knowledge sharing, „Information Systems Journal” vol. 21.
 • 7. Karwowski W. (2010), Zarządzanie wiedzą – o czynnikach ludzkich w organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 8. Lauring J., Selmer J. (2012), Knowledge sharing in diverse organizations, „Human Resource Management Journal” vol. 22.
 • 9. Liao K., Xiong H. (2011), Study on Knowledge Sharing of Community of Practice Based on Social Network Perspective, „I-Business” vol. 3.
 • 10. Li-Fen L. (2006), A learning organization perspective on knowledge-sharing behavior and firm innovation, „Human Systems Management” vol. 25.
 • 11. Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A. (2010), Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Diffin, Warszawa.
 • 12. Michailova S., Hutchings K. (2006), National cultural influences on knowledge sharing: a comparison of China and Russia, „Journal of Management Studies” vol. 43.
 • 13. Probst G., Raub S., Romhart K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 14. Szabó L., Csepregi A. (2011), Competences Found Important for Knowledge Sharing: Investigation of Middle Managers Working at Medium- and Large-Sized Enterprises, „IUP Journal of Knowledge Management” vol. 9.
 • 15. Sharma B.P., Singh M.D., Neha (2012), Knowledge Sharing Barriers: An Approach of Interpretive Structural Modeling, „IUP Journal of Knowledge Management” vol. 10.
 • 16. Stroińska E. (2012), Elastyczne formy zatrudnienia, Wyd. Poltext, Warszawa.
 • 17. Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35e45f8a-84eb-4777-9a77-c69ac3bfef4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.