PL EN


Journal
2015 | 4 | 9-12
Article title

Znajomość podstaw profilakyki raka jądra wśród wybranej grupy mężczyzn

Title variants
EN
Acquaintance of bases of the prevention of the testicular cancer amongst the chosen group of men
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Profilaktyka pierwszego rzędu, szeroko zakrojona i odpowiednio realizowana, może w znaczący sposób zmienić obecne niekorzystne tendencje w zakresie wczesnego rozpoznawania raka jądra. Cel pracy: Celem pracy jest ocena znajomości podstawowych zasad profilaktyki raka jądra u badanych mężczyzn oraz ich zainteresowania programami profilaktycznymi z tego zakresu. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 150 mężczyzn, mieszkańców gminy Międzyrzecz, z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego opartego na technice ankiety, do której sporządzono autorski kwestionariusz. Wyniki: Mężczyźni w większości nie wykonują samobadania jąder (58% badanych – 87 osób) bądź robią to niesystematycznie (34% – 51 osób), choć nie z powodu skrępowania (56% badanych – 84 osoby). Wizyty u urologa uznają za konieczne, choć większość (68% – 102 osoby) dotychczas z nich nie korzystała. Potwierdzają również konieczność szerszej edukacji w zakresie chorób męskich narządów płciowych, choć nigdy nie brali udziału w programach profilaktycznych dotyczących tej tematyki. Wnioski: Konieczne jest położenie większego nacisku na działania profilaktyczne, kierowane zarówno do pojedynczych mężczyzn, jak i do całej męskiej populacji.
EN
Background: The first order prophylaxis, which is comprehensive and well organised, is able to change significantly the unfavourable tendencies in the early testicular cancer recognition. Aim of the study: The study aims at the evaluation of the knowledge of fundamental preventive measures regarding testicular cancer in men and their interest in prophylactic programmes. Material and methods: The research was carried out among 150 male residents of Międzyrzecz. The method included the diagnostic survey in the form of a questionnaire prepared by the author. Results: Most of the men, examined in the study, do not perform the self-examination of the testicles (58% – 87 examinees), or perform it unsystematically (34% – 51 examinees). However, as the results show, they do not feel embarrassed at the procedure (56% – 84 examinees). They consider regular visits to a urologist as necessary, although, the majority of them have never done it (68% – 102 examinees). They also confirm the need for wider education about the illnesses of the male reproductive organs, although, they have never participated in any preventive programs considering the issue themselves. Conclusions: There is a strong necessity for greater prophylaxis of testicular cancer, directed both to every singular man and the entire male population.
Journal
Year
Issue
4
Pages
9-12
Physical description
Dates
accepted
2015-12-07
Contributors
author
  • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  • Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35efd943-71fc-464f-b448-6dcc08be58c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.