PL EN


2013 | 4 (17) | 11-21
Article title

Procesy zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w jednostkach samorządu terytorialnego na tle uwarunkowań legislacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Change processes in the municipal economy management in local government unitson the background of legislative conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the main directions and models change in the management of municipal economy. These processes are becoming clearer and determined primarily by the introduction of legal regulations. The purpose of this article is to present the scope of the changes and transformations in the field of municipal economy in JST on the basis of the evolution of the regulatory environment, which is the basis for the functioning of the municipal economy. Statistical data, available literature of the subject and the current and expired legislative acts should be the basis for conclusions with regard to the evolution of the systems of municipal economy in Poland.
Year
Issue
Pages
11-21
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
References
 • Bach S., Decentralization and privatization in municipal services: The case of health services, International Labour Office, Geneva 2000.
 • Biehl D., The contribution of Infrastructure to Regional Development, European Communities, Luxembourg 1986.
 • Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Kulesza M., Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7-8.
 • Sońta W., Przekształcenia gospodarki komunalnej w Polsce, Rocznik Żyrardowski, t. IX/2011, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2011.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU 1997 nr 9, poz. 43 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 257, poz. 1240 ze zm.).
 • Wollmann H., Public Services in European Countries. Between Public/Municipal and Private Sector Provision – and Reverse? IPSA, Grenoble 2013.
 • Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35f49a27-1237-4bdb-b360-4c58271df097
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.