PL EN


2011 | 2 | 174-177
Article title

Opinie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat leków generycznych – wstępne wyniki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Hermanowski T, Spławiński J, Groyecki K, Nowicki D. Wpływ polityki lekowej na dostępność leków oraz finanse publicznej ochrony zdrowia. Zdrowie i Zarządzanie 2001; 3(6): 89–95.
  • Plan Finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2003 i 2008; www.nfz.gov.pl.
  • U nia Europejska. Dyrektywa 2001/83/EC.
  • K ardas P. Gdyby nie było generyków. Gaz Lek 2005; 6(173): 14–17.
  • Dostępność świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków. Badanie CBOS na zlecenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Warszawa 2007.
  • Frank RG. The ongoing regulation of generic drugs. N Engl J Med 2007; 357(20): 1993–1996.
  • Polityka Lekowa Państwa 2004–2008 r. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 18 marca 2004 r. http://www.mz.gov.pl/ wwwfiles/ma_struktura/docs/plekp2004_2008_230304.pdf.
  • U stawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dnia 27 września 2004 r. nr 210, poz. 2135, art. 38 i 62).
  • K esselheim AS, Misono AS, Lee JL, et al. Clinical equivalence of generic and brand-name drugs used in cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2008; 300(21): 2514–2526.
  • K esselheim AS, Stedman MR, Bubrick EJ, et al. Seizure outcomes following the use of generic versus brand-name antiepileptic drugs: a systematic review and meta-analysis. Drugs 2010; 70(5): 605–621.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35f7c122-a79b-4c56-ac56-7f908c590f65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.