PL EN


2014 | 3 | 7 | 83-93
Article title

Próba oceny stopnia niezależności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego według modelu Fabrizio Gilardi

Content
Title variants
EN
An appraisal of the level of legal independence of the President of the Polish Office of Rail Transportation based on Fabrizio Gilardi's model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest próba oceny stopnia niezależności polskiego organu regulującego rynek kolejowy, czyli Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: Prezes UTK) z wykorzystaniem modelu Fabrizio Gilardi. Jest ona dokonywana z uwzględnieniem przestrzeni społeczno-prawnej, w której funkcjonuje organ oraz szeregu czynników determinujących jego sytuację prawną. Odbywa się poprzez skwantyfikowanie poszczególnych z nich, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu polski ustawodawca wywiązuje się z zadania skonstruowania odpowiedniego statusu regulatora rynku kolejowego
EN
The subject of this article is an appraisal of the level of legal independence of Poland’s railway regulatory authority – the President of the Office of Rail Transportation – by using Fabrizio Gilardi's model. The assessment considers the social and legal background of the regulator's actions, as well as a variety of factors determining the authority’s legal position. The assessment is made by quantifying the most important of these circumstances. The article considers also to what a degree the Polish legislator has fulfilled its role to ensure an appropriate status of the national railway regulator.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35fcdc91-a755-4753-8f89-b747aae0edd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.