PL EN


2016 | 15 | 27-38
Article title

Szkoła Dekoracyjno-Artystyczna Chalus i Dunin - zapomniany rozdział życia artystycznego Warszawy

Content
Title variants
EN
The Chalus and Dunin Decorative and Artistic School - the forgotten chapter of Warsaw’s artistic life
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
15
Pages
27-38
Physical description
Contributors
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
References
 • b., „Przemysł dekoracyjny”, Prawda nr 22 (1904): 260.
 • Bobrowska-Jakubowska, Ewa. „Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku.” Archiwum Emigracji: Studia – Szkice – Dokumenty, Z. 1–2 (16–17) (2012): 11-27.
 • Bobrowska-Jakubowska, Ewa. Artyści polscy we Francji w latach 1890–1918. Wspólnoty i indywidualności. Warszawa: DiG, 2004.
 • Brzezińska-Mokrzycka, Rozalia. Mały elementarz dla dzieci i samouków według najnowszych metod. Warszawa: Księgarnia Polska, 1914.
 • „Chalus, Cecylia.” W Słownik artystów polskich. Uzupełnienia i sprostowania do t. I, 24. Warszawa: IS PAN, 1979.
 • „Chalus, Cecylia.” W Słownik artystów polskich. Uzupełnienia i sprostowania do t. I–VI, 193. Warszawa: IS PAN, 2003.
 • „Chalus, Cécile, Mlle.” W Emmanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres (…), T. 1, 914. Paris: R. Roger et F. Chernoviz, 1911.
 • Chalus, Cécile, „Orphelins!" La France Illustrée nr 789, 11 stycznia 1890, 1.
 • Chwalewik, Edward. Zbiory Polskie, T. 2. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze, 1927.
 • Ciesiulska, Agnieszka i Iwona Markiewicz. „Gdzie obraz?” Gazeta Wyborcza, [dodatek lokalny Płock] nr 301 (2002): 1.
 • Cieślikowa, Agnieszka J. „Kombatanci w II RP – Związek Legionistek Polskich.” Kombatant: Biuletyn Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nr 5 (147) (2003): 15-17.
 • Conversations about painting with Rudolf Steiner. Recollections of five pioneers of the new art impulse: Maria Strakosch-Giesler (...) [et al.], tłum. i red. Peter Stebbing. Great Barrington, MA: Steinerbooks, 2008. Dostępny 9.04.2016, https://steiner.presswarehouse.com/excerpts/conversations_about_painting_sample.pdf.
 • „Czasznicka, Zofia.” W Słownik biograficzny historii Polski, T. 1, red. Janina Chodera i Feliks Kiryk, 265. Wrocław: ZNiO, 2005.
 • Czytelnia dla Wszystkich nr 30 (1905): 4.
 • „Quinkenstein, Małgorzata.” W Słownik biograficzny historii Polski, T. 1, red. Janina Chodera i Feliks Kiryk, 265. Wrocław: ZNiO, 2005.
 • Dunin, Antonina. „Potok, akwatinta wg obrazu Zofii Stankiewiczówny.” Tygodnik Ilustrowany nr 37, 16 września 1905, 678, 685.
 • „Dunin-Sulgostowska, Antonina.” W Słownik artystów polskich, T. II, 125. Warszawa: IS PAN, 1975.
 • „Dunin-Sulgostowska, Antonina.” W Słownik artystów polskich, Uzupełnienia i sprostowania do t. II, 6. Warszawa: IS PAN, 1979.
 • Garlińska-Zembrzuska, Hanna. „Salon Artystyczny Feliksa Richlinga.” W Aleksander Wojciechowski, red., Polskie życie artystyczne w latach 1890–1914, 220. Wrocław: ZNiO, 1967.
 • Gawiński, Antoni. „Nowości artystyczne.” Nowa Gazeta nr 439, 26 września 1909, 3.
 • Gawiński, Antoni. „Wystawy przedwiosenne.” Nowa Gazeta nr 139, 25 marca 1910, 2.
 • Grochala, Anna, red. Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie. Warszawa: MNW, 2015. Kat. wyst.
 • H.P. [Henryk Piątkowski]. „Kronika malarska. Wystawa kobiet w Zachęcie.” Tygodnik Ilustrowany nr 27 (1907): 557.
 • Huml, Irena. „Warszawskie szkolnictwo artystyczne dla kobiet na przełomie XIX i XX wieku.” Roczniki Humanistyczne, T. 47, Nr 4, z. specjalny (1999, wyd. 2001): 297–312.
 • Jaroszyński, Tadeusz. „Ze sztuki.” Kurier Warszawski nr 150, 1 czerwca 1904, 1–2.
 • Jaworska, Jadwiga. Nie wszystek umrę. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975.
 • Kamiński, Zygmunt. Dzieje życia w pogoni za sztuką. Warszawa: PAX, 1975.
 • Kotarbińska, Lucyna. „Praca kobiet polskich na wystawie w Pradze czeskiej, cz. II.” Tygodnik Mód i Powieści (Nasz Dom) nr 30 (1912): 2-3.
 • Kotarbińska, Lucyna, red. Nasz dom: poradnik praktyczny, gospodarczo społeczny dla kobiety polskiej. Warszawa: Świat, 1912.
 • Kubica, Grażyna. Siostry Malinowskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.
 • L.R. „Guides-Albums du Touriste par Constant de Tours.” L’Art pour tous: encyclopédie de l'art industriel et décoratif nr 844–845, sierpień 1895, 1–2.
 • L.K. [Lucyna Kotarbińska], „Szkoła dekoracyjno-artystyczna dla kobiet i mężczyzn p. Chalus.” Nasz Dom (Tygodnik Mód i Powieści) nr 2 (1915): 6-7.
 • Kurier Warszawski nr 263, 24 września 1926, 1.
 • Lubicz. „Z wystawy.” Gazeta Częstochowska nr 7, 11 sierpnia 1909, 2.
 • Marc, Gabriel. „L’Auvergne au Salons de 1891.” Revue d’Auvergne, T. VIII (1891): 217-236. Http://www.francegenweb.org/notaires/liste.php (Fiches No 6962 i 6958).
 • Markowska, Maria. O królu wężów i o Jaśku. Baśń tatrzańska. Warszawa: Księgarnia Polska, 1909.
 • Mitarski, Wilhelm. „Wystawa prac malarskich kobiet.” Świat nr 27 (1907): 4-5.
 • nn. „E Nouvelles et Echos. Ajourd’hui.” Gil Blas nr 4188, 7 maja 1891, 1.
 • nn. „Echa warszawskie [cz.] XXI.” Przegląd Tygodniowy nr 21 (1904): 251-252.
 • nn. „Echos & Nouvelles.” Le Radical nr 94, 4 kwietnia 1894, 3.
 • nn. Explication des ouvrages (…) exposés au Palais des Champs-Elysées, 175. Paris: Société des Artistes Français, 1893.
 • nn. „Kronika. Z Paryża.” Nowa Reforma nr 60, 13 marca 1901, 2–3.
 • nn. „Mieszaniny literacko-artystyczne.” Tygodnik Ilustrowany nr 47 (1912): 994.
 • nn. „Nasze ryciny: A. Duninówna, Siewca.” Tygodnik Ilustrowany nr 28 (1907): 579.
 • nn. „Piśmiennictwo i sztuka.” Słowo nr 319, 25 listopada 1913, 4.
 • nn. „Polskie stowarzyszenie równouprawnienia kobiet.” Nowa Gazeta nr 16, 12 maja 1907, 2.
 • nn. „Rozmaitości.” Poradnik Językowy nr 9–10 (1906): 151.
 • nn. „Szkoła dekoracyjno-artystyczna.” Głos Warszawski nr 255, 16 września 1909, 3.
 • nn. „Teatr i sztuka.” Gazeta Polska nr 272, 2 października 1904, 2.
 • nn. „Teatr, literatura, sztuka.” Wiek Ilustrowany nr 66 (1905): 5–6.
 • nn. „Wystawa pracy kobiety polskiej w Pradze.” Nowa Gazeta nr 161, 6 kwietnia 1912, 3-4.
 • nn. „Wystawa Krajobraz polski.” Ziemia, dodatek do nru 9 (1912): 5.
 • nn. „Ze sztuki.” Nowa Gazeta nr 90, 25 lutego 1914, 2.
 • nn. „Ze sztuki.” Kurier Warszawski nr 70, 11 marca 1910, 4.
 • nn. „Ze sztuki.” Kurier Warszawski nr 331, 30 listopada 1913, 9.
 • nn. „Ze sztuki.” Kurier Warszawski nr 324, 23 listopada 1913, 8.
 • Nusbaum, Henryk. Na nutę Ekklesiastes. Kraków: L. Anczyc i sp., 1909.
 • [Ogłoszenie o wystawie prac uczennic]. Kurier Warszawski nr 286, 16 października 1915, 1.
 • Ouida. Nello i Patrasz, oprac. Maria Strebeyko. Warszawa: Księgarnia Ludowa J. Sikorska, 1918.
 • Piasecki, Zdzisław. „Kronika Lubelska.” Kalendarz Lubelski na Rok Zwyczajny 1906, Z. 38, 10.
 • Płażewska, Magdalena. „Warszawski Salon Aleksandra Krywulta (1880–1906).” Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, X (1966): 297-422.
 • Présilly, Berthe de. „Carnet Mondain.” La Nouvelle Revue, La Nouvelle Revue, T. 88, maj-czerwiec, 1894, 442.
 • „Protokół posiedzenia zarządu SSP z 30 kwietnia 1904.” W Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych: 1902-1920: dokumenty i materiały, red. Janina Tarkowska, 21. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 1995.
 • [red.] Kalendarz Informacyjno-encyklopedyczny na rok 1918, 354.
 • [red.] Kalendarz Informacyjno-encyklopedyczny na rok przestępny 1920, 256.
 • [red.] „Prywatne kursy i szkoły specjalne.” Rocznik Warszawski na rok 1905, 31.
 • [Reklama] „Szkoła dekoracyjno-artystyczna Chalus i Dunin.” Kurier Warszawski nr 251, 11 września 1906, 9.
 • [Reklama] „Szkoła dekoracyjno-artystyczna Chalus i Dunin.” Ludzkość nr 28, 3 października 1906, 10.
 • [Reklama] „Zakład artystycznej inkrustracji i mozaiki Natalii Bober.” Tygodnik Ilustrowany nr 33 (1910): 676.
 • Richez, A[Lfred]. „Exposition des Beaux-Arts.” Revue agricole, industrielle et littéraire du Nord, T. XLI, nr 11–12 (1890), 186, poz. 343bis.
 • Rohrschneider, Christine. „Chalus, Cécile.” W Allgemeines Künstler-Lexikon: Die Bildenden Künstler Aller Zeiten Und Völker, T. 18, 109. München: Saur, 1998.
 • Siedlecki, Franciszek. „Wystawa szkoły artystyczno-dekoracyjnej Dunin-Chalus w Tow. Z. Szt. P. w
 • Warszawie.” Świat nr 44, 30 października 1909, 13
 • Sienkiewicz, Jan Wiktor. „Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.” Praca magisterska, KUL w Lublinie, 1991.
 • Sikorska, Helena. Baśń o szczęściu. Warszawa: brak nazwy wydawcy, 1907.
 • sk. st. [Zofia Skorobohata-Stankiewicz]. „Wystawa szkoły dekoracyjnej pp. Dunin i Chalus.” Bluszcz nr 40 (1909): 444.
 • Skowron, Wanda. „Krajobraz Polski w centrum zainteresowania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – wystawy fotograficzne.” Ziemia (1999): 217-230.
 • Sław. „Wystawa prac kobiety polskiej w Pradze.” Tygodnik Ilustrowany nr 28, 13 lipca 1912, 590.
 • Sołtysiak, Marian. Muzeum Mazowieckie w Płocku: historia i funkcje społeczne. Płock: Biuro Dokumentacji Zabytków Województwa Płockiego, 1989.
 • Sokołowska, Zofia. „Wykłady o sztuce stosowanej.” Tygodnik Mód i Powieści nr 2, 8 stycznia 1910, 4.
 • Sosnowska, Joanna M. Poza kanonem. Warszawa: IS PAN, 2003.
 • Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1903. Warszawa: TZSP, 1904.
 • Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1909. Warszawa: TZSP, 1910.
 • Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1910. Warszawa: TZSP 1911.
 • Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1911. Warszawa: TZSP, 1912.
 • Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1912. Warszawa: TZSP, 1913.
 • Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1913. Warszawa: TZSP, 1914.
 • Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za rok 1938. Warszawa: TZSP, 1939.
 • Sroczyńska, Krystyna. „Straty wojenne w dziedzinie nowoczesnego malarstwa i rzeźby polskiej.” Opuscula Musealia z. 7 (1994): 7-27.
 • Stamm, Rainer. „Zwei Künstlerinnen in Paris. Paula Modersohn-Becker und Jeanne Marie Bruinier an der Académie Colarossi.“ W Renate Berger i Anja Herrmann, red., Paris, Paris! Paula Modersohn-Becker und die Künstlerinnen um 1900, 91-106. Stuttgart: Kohlhammer, 2009.
 • Szewczyk, Agnieszka. „Zamach w Zachęcie.” W Sztuka wszędzie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904–1944, red. Jola Gola, Maryla Sitkowska i Agnieszka Szewczyk, 130. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2012.
 • „Tygodnik Mód i Powieści. Prospekt na rok 1911.” Gazeta Lwowska nr 14, 19 stycznia 1911, 12.
 • Waydel-Dmochowska, Jadwiga. Dawna Warszawa: wspomnienia. Warszawa: PIW, 1958.
 • „Wanda Rudzińska-Wypychowa.” W Ceramika i szkło polskie XX wieku: katalog zbiorów, red. Mariusz Hermansdorfer, 151. Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2004.
 • Weryho, Maria. Nacia na pensyi. Warszawa: Gebethner i Wolff, Kraków: G. Gebethner, 1899.
 • Wierzbicka, Anna. „Dunin Sulgostowska, Antonina.” W Allgemeines Künstler-Lexikon, T. 30, 558-559. München: Saur, 2001.
 • Wojciechowski, Aleksander, red. Polskie życie artystyczne w latach, 1890–1914. Wrocław: ZNiO, 1967.
 • Z.D. „W obronie języka ojczystego.” Gazeta Polska nr 242, 5 września 1906, 1-2.
 • Zdziarska-Rewska, Romana. „Romeyko-Hurko, Wanda (1890-1978).” W Polski słownik biograficzny, T. XXXI, red. Emanuel Rostworowski, 667–669. Kraków: PAU-PAN, 1988.
 • Z.S. [Zofia Sokołowska], „Wystawa prac uczennic szkoły artystyczno-dekoracyjnej pań Chalus i Duninówny.” Bluszcz nr 42 (1905): 491.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35fdefa6-ea6a-43c8-9331-e23eeefad07a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.