PL EN


Journal
2014 | 3 | 4-10
Article title

Prevalence of bronchial asthma and respiratory symptoms in a group of students from Grodno. An example of standardized epidemiological survey

Authors
Content
Title variants
PL
Występowanie astmy oskrzelowej i objawów chorób układu oddechowego u studentów z Grodna. Przykład standaryzowanego badania epidemiologicznego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Due to an insufcient knowledge of the real asthma prevalence rate among children and adults in Belarus, we conducted a population-based respiratory health survey. Aim of the study: The study aimed at estimating the prevalence rate of asthma and major respiratory symptoms among students of the Grodno Region (Western Belarus). Material and methods: The cross-sectional study was conducted in 2014 and included 833 students aged 20-40 (young adults). Physician-diagnosed respiratory diseases and symptoms were ascertained using electronic version of the ISAAC questionnaire (web LimeSurvey). Results: The prevalence of asthma was 2.88% (physician-diagnosed). The obstructive (asthmatic) bronchitis (without established diagnosis of asthma) was found in 5.04% of the respondents. A chronic respiratory symptom occurring in the past 12 months and suggestive of asthma included attacks of dyspnea at rest, cough (5.88%) or in previous periods (8.88%), and wheezing in the chest (one of the most characteristic symptoms of asthma) - 8.04%, which may indicate a higher prevalence of asthma among patients. Wheezing and wheeze without diagnosed asthma, colds or infections were reported in a small number of cases (about 1.0%). 32 respondents (3.84%) can be attributed to the group of risk for asthma due to the presence of specifc respiratory symptoms. Conclusions: The fndings show a low prevalence of physician-diagnosed asthma among students of Western Belarus. Relatively low prevalence of allergic disorders among respondents of Belarus suggest underdiagnosis of allergic diseases, in particular of asthma. Presumably, cases of asthma might be diagnosed as spastic bronchitis, “obstructive bronchitis”, “asthmatic bronchitis”, a traditional label for clinical manifestation of asthma in medical practice in the region.
Wprowadzenie: Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych na Białorusi wskazują na niedoszacowanie rozpoznania astmy wśród dzieci i dorosłych. Cel badania: Ocena częstości występowania astmy i objawów chorób układu oddechowego wśród studentów uczelni wyższej w Grodnie (Białoruś). Materiał i metody: Badanie przekrojowe przeprowadzono w 2014 roku i zawiera ono dane ankietowe uzyskane od 833 studentów w wieku 20-40 lat (młode dorośle). Choroby i objawy chorób układu oddechowego diagnozowane przez lekarza określane przy użyciu elektronicznej wersji kwestionariusza ISAAC (web LimeSurvey). Wyniki: Częstość występowania astmy, diagnozowanej przez lekarza wyniosła 2,88%. Obstrukcyjne (astmatyczne) zapalenie oskrzeli (bez ustalonego rozpoznania astmy) - 5,04% badanych. Przewlekłe objawy chorób układu oddechowego występujące w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz objawy astmy w postaci ataków duszności w spoczynku, kaszel nocny - 5,88%, świsty w klatce piersiowej (jeden z najbardziej charakterystycznych objawów astmy) - 8,04%. To może wskazywać na wyższą częstość występowania astmy wśród badanych. 32 badanych (3,84%) przypisane do grupy ryzyka dla astmy, spowodowanej obecnością specyficznych objawów oddechowych. Wnioski: Wyniki badań wskazują na niską częstość występowania astmy wśród studentów i stosunkowo wysoką częstość zaburzeń oddechowych. Dosyć niska częstość występowania chorób alergicznych wśród respondentów sugeruje niedodiagnozowanie chorób alergicznych, zwłaszcza astmy. Przypuszczalnie, przypadki astmy mogą być zdiagnozowane jako spastyczne zapalenie oskrzeli, obturacyjne zapalenie oskrzeli lub astmatyczne zapalenie oskrzeli czyli tradycyjnych etykiet dla objawów klinicznych astmy.
Keywords
Journal
Year
Issue
3
Pages
4-10
Physical description
Dates
accepted
2014--08-27
Contributors
  • Belarusian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus Research supervisor: A.I. Shpakou, Associate Profes- sor, Head of the Department of Sports Medicine and Rehabilitation of the Yanka Kupala State University of Grodno, Republic of Belarus
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36071e7b-b213-45b1-ab6e-71c63bf95494
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.