PL EN


2014 | 199 | 75-81
Article title

Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ). Nowe narzędzie zarządzania informacją w ochronie zdrowia

Content
Title variants
EN
Electronic Verification of Patient Entitlement. New Instrument of Management in Public Health Care System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The new computerized information system in polish public health care system (eWUŚ) is assigned for subjected works on base of agreement with National Health Fund. It is a useful instrument of public management and health management. The main goal of the study is presentation system of electronic verification of patient entitlement for medical services sponsored by Public Payer as a part of informatization process of public health care system.
Year
Volume
199
Pages
75-81
Physical description
Contributors
References
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 1421.
  • System eWUŚ. Opis interfejsu dostępowego v. 1.0, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2012 r.
  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696.
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-360e5bd9-8742-4361-81e7-47de1e90903c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.