Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 255-263

Article title

Ocena wykorzystania środków finansowych w ramach programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper analyzes the use of EU funds for farmers wishing to start or expand a business. The study was based on the use of funds under the program “Diversification into non-agricultural activities” located within the Sectoral Operational Programme for the years 2004–2006 (SOP) and the Rural Development Plan 2007–2013 (RDP).The assessment indicated a wide variation in the use of the program in different voivodehips. These differences appear when comparing the activities associated with the SOP and those implemented under the RDP. The first edition was popular in the voivodehips characterized by a high percentage of low income households. Implementation of the RDP program has brought a significant change in the number of applications and in the speed of the utilization of resources in regions. The greatest interest in the program in the three editions of the RDP occurred in the voivodehips (with the high agriculture level) where large farms dominate the agricultural and the means are used for service activity. It may be an indicator for changes in the specifications on allocation of resources. The lack of interest in the voivodehips with a large number of not profitable farms and with an excess labour force is puzzling. Subsequent editions indicate that investments planned by the beneficiaries are becoming more thoughtful and the investment value is increasing.

Keywords

Contributors

author
  • Uniwersytet Jagielloński, Polska

References

  • Babuchowska K., 2009, Działalność nierolnicza na obszarach wiejskich w województwie warmińsko- -mazurskim finansowana w ramach PROW 2007–2013, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, zeszyt 5, Poznań.
  • Bański J., 2004, Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu [w:] Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, tom 5, red. E. Pałka, Warszawa.
  • Błąd M., 2006, Dywersyfikacja ekonomiczna wsi [w:] Polska wieś. Raport o stanie wsi 2006, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), FDPA, Warszawa.
  • Fałkowski J., 2005, Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Próba oceny dotychczasowych efektów, „Analizy i Opinie", Nr 54, Kraków.
  • Goraj L., 2005, Wpływ płatności bezpośrednich na dochody polskich gospodarstw rolnych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
  • Komitet Sterujący Sektorowym Programem Operacyjnym, Uchwała nr 3/2004.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2010, Działanie 311, Poradnik dla beneficjentów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa.
  • Sektorowy Program Operacyjny, 2005, Poradnik dla beneficjentów, Działanie 2.4, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3612c48f-884e-41d8-9898-12fc33c15b66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.