PL EN


2012 | 9 | 120-138 (9)
Article title

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU: SEKURYTYZACJA, PRZESTRZEŃ, TOŻSAMOŚĆ

Content
Title variants
EN
PUBLIC SECURITY AT THE TURN OF XX AND XXI CENTURY: SECURITIZATION, SPACE, IDENTITY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
9
Pages
120-138 (9)
Physical description
Contributors
 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Badania CBOS, 1998, Czy czujemy się bezpiecznie?, CBOS, Warszawa.
 • Bauman Z., 2000, Pusta agora, „Gazeta Wyborcza”, 21–22 maja.
 • Biometryczna odprawa pasażerów, 2010, http://www.turinfo.pl/p/ak_id,19271,,biometryczna_odprawa_pasazerow,londynskie_lotnisko,heathrow,program_pilotazowy.htm
 • „Chcemy żyć w zamknięciu”, SONDAŻ ŻYCIA WARSZAWY, 2006.11.07,http://rp.tabelaofert.pl/wiadomosc/artykul_5
 • Debata w Parlamencie Europejskim. 2010. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090203+ITEM-012+DOC+XML+V0//PL
 • Pfeiffer C., 2004, Dämonisierung des Bösen, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 05.03.2004.
 • Warszawska debata o grodzeniu osiedli, 2006, http://miasta.gazeta.pl/w...62,3614453.html
 • Barry A., 2006, Technological Zones, „European Journal of Social Theory” 9(2),s. 239–253.
 • Bauman Z., 2005, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Beck U., 1998, World Risk Society, Polity Press, Cambridge.
 • Broeders D., 2007, The New Digital Borders of Europe, „International Sociology”22(1), s. 71–92.
 • Foucault M., 1993, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia-Spacja, Warszawa.
 • Gąsior-Niemiec A., 2007, Europa wobec problemu migracji, „Polityka i Społeczeństwo”4, s. 65–75.
 • Gąsior-Niemiec A., Glasze G., Lippok D., Pütz R., 2009, Gating a City: The Case of Warsaw, „Regional and Local Studies” [special issue], s. 78–101.
 • Glasze G., Pütz R., Rolfes M. (red.), 2005, Diskurs – Stadt – Kriminalität [transkript], Verlag, Bielefeld.
 • Harvey D., 2008, Neoliberalizm. Historia. Katastrofy, Książka i Prasa, Warszawa.
 • Kelling G.L., Coles C.M., 2000, Wybite szyby. Jak zwalczać przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Media Rodzina, Warszawa.
 • Lyon D., 2001, Surveillance Society. Monitoring Everyday Life, Oxford University Press, Buckingham.
 • Newman D., 2006, Borders and Bordering. Towards an Interdisciplinary Dialogue, „European Journal of Social Theory” 9(2), s. 71–186.
 • Stiglitz J.E., 2010, Freefall: Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Turner B.S., 2007, The Enclave Society: Towards a Sociology of Immobility, „European Journal of Social Theory” 10(2), s. 287–303.
 • Walters W., 2006, Border/Control?, „European Journal of Social Theory” 9(2), s. 187–203.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3612ec38-f608-4f71-861c-e89e91b92233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.