PL EN


2018 | 17 | 27-34
Article title

THE PROBLEM OF DISCURSIVE OPENNESS IN THINKING ABOUT UPBRINGING AND EDUCATION

Content
Title variants
PL
PROBLEM DYSKURSYWNEGO OTWARCIA W MYŚLENIU O WYCHOWANIU I EDUKACJI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses the problem of discursive openness in thinking about postmodern upbringing and broadly understood education. Particular attention has been drawn to considerations concerning postmodernist pedagogy and philosophy, yet with reference to the broad perspective of the postmodern reality. Furthermore, the author of the article discusses the issues related to the general discourse in the area of the aforementioned sciences and the openness appearing in them, along with the matters connected with the dialectics and the teaching of philosophy in the context of the postmodernist approach to and reflection on openness in both a scientific and socio-cultural discourse. Reference was also made to the thoughts of, among others, Tomasz Szkudlarek, Henry Giroux, Theodor Adorno, Jean-François Lyotard.
PL
W artykule rozważony został problem dyskursywnego otwarcia w myśleniu o ponowoczesnym wychowaniu i szeroko pojętej edukacji. Zwrócono uwagę zwłaszcza na rozważania na gruncie pedagogiki postmodernistycznej i filozofii, jednak w odniesieniu do szerokiej perspektywy rzeczywistości ponowoczesnej. Poruszono również kwestie związane z powszechnym dyskursem w obszarze wspomnianych nauk i ujawniającym się w nich otwarciem, ale też łączące się z dialektyką i nauczaniem filozofii w kontekście podejścia postmodernistycznego i refleksji nad otwarciem zarówno w dyskursie naukowym, jak i społeczno-kulturowym. Odwołano się do myśli m.in.: Tomasza Szkudlarka, Henry’ego Giroux, Theodora Adorno, Jeana-Françoisa Lyotarda.
Year
Issue
17
Pages
27-34
Physical description
Contributors
References
  • Adorno, T.W. (1986). Dialektyka negatywna. Warszawa.
  • Giroux, H.A., Witkowski, L. (2010). Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Kraków.
  • Kruszelnicki, W. (2017). Critical theory and the philosophy of education of Henry Giroux: the concept of the “culture of positivism”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2 (78). Access: http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_78_1.pdf.
  • Lyotard, J.-F. (1998). Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985. Warszawa.
  • Szkudlarek, T. (2009). Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków.
  • Szkudlarek, T., Śliwerski, B. (2010). Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków.
  • Welsch, W. (1998). Nasza postmodernistyczna moderna. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3613729a-e98b-41c9-8c7c-c9d2580e9b5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.