PL EN


2011 | 4/2011 (34) t.2 | 32-40
Article title

Ocena polityki wypłaty dywident z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych - badania empiryczne

Content
Title variants
EN
Assessment of the dividend policy on the basis of cash flow statement - empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polskie spółki giełdowe coraz częściej świadomie wprowadzają zwyczaj regularnego wypłacania dywidend. Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny polityki wypłaty dywidend na podstawie rachunku przepływów pieniężnych oraz identyfikacja źródeł finansowania wypłat dywidend. Autorzy przeprowadzili analizę finansową na podstawie przepływów pieniężnych 23 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które regularnie, od co najmniej 5 lat wypłacały dywidendy w latach 2006-2010.
EN
Polish listed companies more often introduce the habit of paying regular dividends. The aim of the article is to assess the dividend policy on the basis of cash flow statement as well as to identify the sources of financing the dividends. The authors conducted the analysis on the basis of the cash flow of 23 companies listed on the Warsaw Stock Exchange which regularly paid dividends in the years of 2006-2010.
Keywords
Year
Pages
32-40
Physical description
Dates
issued
2011-12-15
Contributors
References
  • Damodaran, A. 2007. Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Gliwice: Helion.
  • Giełda Papierów Wartościowych 1999–2010. Analizy i statystyki – Roczniki giełdowe za lata od 1999 do 2010, http://www.gpw.pl/roczniki_gieldowe.
  • Lintner, J. 1956. Distribution of Income of Corporations Among Dividends, Retained Earnings and Taxes. American Economic Review, nr 2 (46).
  • Michalski, G. 2004. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansowym, Warszawa: CeDeWu.
  • Miller, M. i K. Rock 1985. Dividend Policy under Asymmetric Information. The Journal of Finance, nr 40.
  • Raport bieżący nr 25/2006 ATM S.A. z 8 czerwca 2006 r., www.gpwinfostrefa.pl.
  • Sierpińska, M. 1999. Polityka dywidend w spó􀃯kach kapitałowych, Warszawa: Wydawnctwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36161420-187c-45e0-8c4c-63c25ff4b86a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.