PL EN


2000 | 1 | 13-21
Article title

Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Problemy transformacji struktur przemysłowych w Polsce i krajach Europy Środkowej dokonujące się w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej są niezwykle aktualne i wymagają ciągłych badań empirycznych oraz wypracowywania coraz doskonalszych syntetyzujących ujęć teoretycznych i modelowych. Ciągle więc aktualna jest potrzeba śledzenia procesów transformacji dla wypracowywania coraz lepszych koncepcji strategicznych zarówno w skali przedsiębiorstw jako układów mikroekonomicznych jak i mezoekonomicznych układów organizacyjno-kapitałowych tworzących różnej skali terytorialne formy koncentracji przemysłu (skupienia przemysłowe, zespoły, ośrodki i okręgi czy kompleksy przemysłowe) a także układów makroekonomicznych państwa czy układów globalnych. Równocześnie należy przyjąć, i ż zaznaczające się przemiany w środkowej części Europy dokonują się w powiązaniu z globalnymi procesami rozwoju cywilizacyjnego
Keywords
Contributors
  • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
  • Czerny M., 1994. Restrukturyzacja przemysłu i rozwój regionalny Meksyku. Studia i materiały. Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Warszawa.
  • Gorzelak G., Jałowiceki B., Kukliński A., Zienkiewicz L., 1995. Europa Środkowa 2005, perspektywy rozwoju. Komitet Prognoz Polska w XXI wieku'' PAN, Europejski lnstytut Rozwoju Regionalnego i Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  • Hingel A.J., 1993. Noteon . A New Model of European Development". Commission of the European Communities, 3FOP 361-EN. September.
  • Howells L., Wood M., 1991. CThe Globalisatwn of Produetl On and Technology Commission of the Europeon Communities. Monitor. FOP 274.
  • Kuciński K., 1993. Aglomeracja miejska jako środowisko lokalizacji firmy. SGH. Wydział Ekonomiki Produkcji. Warszawa.
  • Schumaeher E. F., 1981. Małe jest piękne: spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy,. PIW. Warszawa.
  • Vincent A., Martens J.P., 1996. Ugrupowanie gospodarcze. Poltexl. Warszawa.
  • Zioło Z., 1997. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego państw Europy Środkowej, (w:) Procesy integracji systemowej w jednoczącej się Europie, red. J. Jabłoński, W. Maik, Przegląd Regionalny, nr 2. Toruń .
  • Zioło Z., 1999 Konkurencyjność miast w układach przestrzennych". Oddano do druku w Wyd. Nauk. AE. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3620f43f-60b4-419a-aa64-7a6c22aa9637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.